WOSI:About

From WOSI
(Redirected from Wosi)
Jump to navigation Jump to search
WOSI logo

Project Wosi is een real-life project van het Instituut voor Informatica aan de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met een aantal grote woningcorporaties in Nederland. Het project heeft als doel om met behulp van open-source methoden tot een open standaard te komen voor het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende woningcorporaties.

Open standaard

De woningcorporaties streven naar een open standaard voor gegevens uitwisseling om in de toekomst veel kosten te besparen bij het fuseren. Een gemiddelde woningcorporatie ondergaat ongeveer eens in de drie jaar een fusie, waarbij vele verschillende informatiesystemen van de beide corporaties bij elkaar gevoegd moeten worden. Dit gaat gepaard met veel problemen en kosten, wat allemaal voorkomen kan worden door het gebruik van een gezamenlijke open standaard.

Hoe werkt Wosi

De deelnemers van Wosi werken in teamverband aan verschillende deelprojecten, maar hebben wel tot doel om tot een gezamenlijk eindproduct te komen, namelijk, de open standaard voor gegevensuitwisseling. Dit heeft als gevolg dat de teams in eerste instantie hun eigen producten moeten opleveren, maar daarbij wel goed moeten communiceren met de overige projectteams en de projectleiding.

De klanten

De klant van project Wosi zijn op dit moment 5 grote woningcorporaties in Nederland, te weten Ymere uit Amsterdam, Woonbron uit Rotterdam, Servatius uit Maastricht, De Woonplaats uit Enschede en Stedelijk Wonen uit Enschede. De corporaties ondersteunen project Wosi door het geven van rondleidingen door hun vestigingen, en het verzorgen van verschillende colleges.

Daarnaast hebben zij Jo Lahaye, een Nederlandse open-source pionier aangesteld als vertegenwoordiger. Jo is voor de teams het eerste aanspreekpunt voor klantgerichte vragen, bewaakt de open-source eisen die zijn gesteld aan de Wosi producten, en heeft daarnaast een grote bijdrage door het verzorgen van colleges en contacten in de bedrijfswereld.

Uitdagend voor deelnemers?

Wosi is een langlopend project, en is daardoor anders dan de gangbare projecten binnen het IvI. Ieder half jaar komt er een nieuwe groep deelnemers die het stokje moet overnemen van de vorige groep. Dit heeft als gevolg dat er binnen het project gestreefd moet worden naar een goede organisatiestructuur en een goed lopende ontwikkelstraat waarbij documentatie en kennisoverdracht een grote rol spelen.

Daarnaast wordt binnen Wosi gebruik gemaakt van open-source technieken zoals Spring Framework, Hibernate en J2EE, technieken waar de meeste deelnemers voor hun deelname aan Wosi nog niet bekend mee waren, terwijl deze technieken dankzij hun open karakter wel de toekomst vormen van software ontwikkeling.

Ook nieuw bij Wosi is dat het hier gaat om een echte klant, en dus ook om echte producten. Als de verschillende groepen deelnemers het voor elkaar weten te krijgen om daadwerkelijk de gewenste open standaard te leveren aan de deelnemende corporaties, zal deze gebruikt gaan worden door vrijwel alle corporaties in Nederland.

Wie mogen deelnemen aan Wosi?

In het kort: Iedereen! Elke HvA student die een bijdrage kan en wil leveren om tot het einddoel te komen is welkom. Wosi is begonnen als onderdeel van de minor Advanced Software Development, maar breidt zich nu ook over andere minor en major trajecten uit. Iedereen die op zoek is naar een uitdaging, en daarbij gelijk een aantal ECTS wil verdienen, is in principe welkom bij Wosi. Voordat je kunt starten moet echter alleen met de projectleiding overlegd worden wat je bijdrage precies zal zijn, en hoe dit aansluit bij de doelen van Wosi, en ook is het noodzakelijk dat het past binnen je studietraject.