Vragenlijst fase6

From WOSI
Jump to navigation Jump to search

Vragen over de technieken die zijn gebruikt binnen WOSI:

1: Wat is de functie van Spring binnen het WOSI project?
2: Hoe werkt Spring MVC en wat zijn de voordelen?
3: Wat doet Maven en hoe zou je dit oplossen als je dit niet kunt gebruiken?
4: Hoe wordt Maven binnen het WOSI project gebruikt?
5: Welke functionaliteiten van Hibernate worden er in WOSI gebruikt?
6: Waar in het project wordt er gebruik gemaakt van JSTL?
(geen idee? Zoek de betekenis van de afkorting)
7: Wat is het voordeel van het gebruik van JSTL.
8: Hoe zou je te werk gaan om JSTL te vervangen.
9: Wat zijn JSP's?
10: Wat doen JSP's?
11: Wat is CSS?
12: Hoe werkt CSS?

Ingevulde vragenlijsten kunnen worden opgestuurd naar Ties@hollandopen.nl.