Voor Studenten

From WOSI
Jump to navigation Jump to search

WOSI – stage/afstudeer-project voor studenten

Wat is WOSI

WOSI is de afkorting voor het WoningCorporatie Open Software Initiatief. WOSI is gestart in 2006, als stageproject in het kader van de minor advanced software engineering aan de Hogeschool van Amsterdam. Ieder semester zijn er nieuwe studenten die werken aan het bereiken van de doelstellingen van WOSI. Kort samengevat komen die neer op:

  • verbeteren van de kwaliteit en flexibiliteit van de ICT-huishouding, door onderzoek en het bouwen van prototypes.
  • creëren van een grotere maatschappelijke betrokkenheid door de inzet van moderne ICT (directere en meer contacten in de buurt en met klanten).
  • verbeteren van de samenwerking met andere corporaties en ketenorganisaties (welzijn, zorg, gemeenten, etc.), bijvoorbeeld door data-standaarden te formuleren en standaarden voor interoperabiliteit te ontwikkelen.
  • inzet van moderne ICT-technologie bij het verbeteren van veiligheid, leefbaarheid en milieu (in huis, wijken en buurten).

Voor wie is WOSI interessant

Binnen WOSI is zijn er niet alleen stage- of afstudeerprojecten voor software-engineers, maar ook juristen (licentiekeuzes, relatie met bestaande ict-contracten, etc), communicatiespecialisten (website, communicatie met corporaties, gemeenten, studenten, etc.), interaction designers, vormgevers en projectleiders (economie, business-engineers, etc.). Ook studenten in de maatschappelijke vakken zijn welkom om (de gevolgen van falende) informatiestromen tussen corporaties en bijvoorbeeld welzijnsinstellingen, zorginstellingen en gemeenten in kaart te brengen.

Uitgangspunten technologie

Een belangrijk aspect van het project is het open software concept. Er zal dan ook enkel gebruik worden gemaakt van open software software. De voerende ontwikkelt taal tijdens het project is JSP, dit samen met de Spring en Hibernate principes.

Organisatiestructuur

Namens de corporaties treedt Jo Lahaye op als “klant” en ten behoeve van de de studenten-projectleiders/teamleiders bij onderwijsinstellingen als over-all projectmanager.

Projectleider(s)

De projectleider en assistent(en), zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, de voortgang en vooral de communicatie en coördinatie tussen de verschillende deeltrajecten, c.q. verschillende teams die op een moment aan het werk zijn aan veelal verschillende opdrachten. Voor het verbeteren van hun projectleiders-skills, worden ze waar nodig bijgestaan door de projectmanager.

Teamleiders

Teams bestaan in de praktijk meestal uit 2 tot maximaal 8 mensen. Een team is een groep studenten die met elkaar werkt aan een deeltaak. De teamleider zorgt voor afstemming van de werkzaamheden, voorkomt redundantie, constateert problemen en vertragingen en is eerste aanspreekpunt voor de projectleider(s).

Teamleden.

Studenten die deelnemen in een team en met elkaar verantwoordelijk zijn voor het voltooien van een door de projectleiding geformuleerde opdracht. Er is veel ruimte voor eigen inbreng, wanneer je dit aanbrengt bij je teamleider.

Anders dan andere projecten: continuïteit

Veel bedrijfsstages hebben het karakter van in enkele maanden iets maken en kant en klaar opleveren. De ICT werkelijkheid bij de meeste bedrijven zit echter anders in elkaar. Daar kun je zelden je eigen tools kiezen, beginnen projecten zelden bij scratch en ze zijn ook zelden in een paar maanden klaar. Dit is één van de dingen waarin WOSI zich onderscheid ; Werken in een groter professioneel traject, waarbij het noodzakelijk is om te begrijpen wat je voorgangers hebben gedaan en te zorgen dat je het begrijpelijk achterlaat voor je opvolgers.En natuurlijk een project met coding-standards, documentatiestandaarden, procedures voor change- en releasemanagement en tools voor projectmanagement.

All work and no play ?

Natuurlijk is het WOSI project niet alleen maar hard werken. Met elke week een borrel als afsluiting en met een uitje tijdens het project zorgen we ervoor dat WOSI natuurlijk ook leuk blijft !


Jo Lahaye,

November 2008.