Spring Security

From WOSI
Jump to navigation Jump to search

Acegi Security is een open source project dat uitvoerige authentificatie en de vergunningsdiensten voor ondernemingstoepassingen verleent die op het Spring Framework worden gebaseerd.