New pages

Jump to navigation Jump to search
New pages
Hide registered users | Hide bots | Show redirects
  • 13:18, 11 July 2017Design patterns (hist)[3,583 bytes]Marcin (talk | contribs) (Created page with "Dit is een voorbeeld van enkele design patterns die je in WOSI applicaties terug kunt vinden. Dit verschilt natuurlijk per project. == Builder == Dit patroon wordt onder ande...")
  • 12:58, 11 July 2017Werkwijze (hist)[2,122 bytes]Marcin (talk | contribs) (Created page with "Als je aan een WOSI project begint zullen we je vragen om een account te maken in onze [https://ph.irp.nl phabricator]. Phabricator is een webapplicatie voor o.a. project mana...")
  • 12:44, 11 July 2017Technologiën (hist)[9,934 bytes]Marcin (talk | contribs) (Created page with "= MySQL / MariaDB = MariaDB is een grotendeels compatible fork van de MySQL database server. We hebben deze keuze vooral gemaakt voor de integratie van de Galera cluster techn...")