Overzicht fasen

From WOSI
Jump to navigation Jump to search

Wosi in vogelvlucht. Hieronder staat een korte samenvatting de werkzaamheden gedurende de verschillende fasen.

Fase 1

[1]Aan het Instituut voor Informatica van de HvA start op woensdag 8 februari 2006 in samenwerking met een drietal grote woningcorporaties een uniek open source project. In eerste instantie wordt door studenten een haalbaarheidsstudie gedaan naar de mogelijkheid om bij de corporaties meer open technologie in te zetten. De woningcorporaties denken dat zij daarmee mogelijk: meer sturing krijgen over de ict-ontwikkeling, flexibeler en sneller kunnen inspelen op veranderingen en bovendien kwalitatieve verbeteringen gerealiseerd kunnen worden. Bovendien vinden ze het leveren van een bijdrage aan het onderwijs prima passen binnen hun maatschappelijke doelstelling.

Meer informatie over Fase 1.

Fase 2

Meer informatie over Fase 2.

Fase 3

Fase 3 was de eerste fase van het project waarbij de projectleiding volledig bestond uit studenten. Het project heeft in deze fase een wat andere richting dan in de twee vorige fases genomen. Er waren uit de vorige fase een aantal protoypes gemaakt in ASP en er was een begonnen met het overzetten van de prototypes naar Java/Spring.

Database

Tijdens deze fase heeft het Database team vooral onderzoek gedaan naar een verenigd conceptueel database model voor de woningcorporaties. Aan het einde van deze fase was hier dan ook een concept van beschikbaar.

Framework

Het Framework team wat in deze fase eigenlijk samen met het Module team een team vormde heeft zich beziggehouden met het onderzoeken van een framework. Wat is er nodig er hoe gaan we dat bouwen. Er is een begin gemaakt met het ontwikkelen van een framework waarin om te beginnnen alleen de authenticatie afgehandeld werd.

Module

Het Module team heeft zich tijdens deze fase onafhankelijk van het database team bezig gehouden met het ontwikkelen van een prototype verkoop applicatie. De verkoopmodule die aan het einde van deze fase is opgeleverd heeft dan ook een eigen database en maakt nog geen gebruik van het framework.

De bezigheden omtrent de klachtenregistratie uit de vorige fase zijn tijdens deze fase vooruit geschoven in afwachting van het framework.

Producten

Concreet heeft deze fase de volgende elementen opgeleverd:

  • Conceptuele eerste versie van een verenigd conceptueel datamodel
  • Functionerende Verkoop Applicatie op basis van Spring/Hibernate (met een eigen database)
  • Beter beeld van wat een framework zou moeten bevatten en een eerste aanzet daartoe.

Meer informatie over Fase 3.

Fase 4

De vierde fase van het project heeft voorgebouwd op de kennis en ervaring van de vorige fases.

Database

Het database team heeft deze fase in het begin de randvoorwaarden van het ontwikkelen van een conceptueel databasemodel uitwerkt en gedocumenteerd. Er is voor de database ontwikkeling een eigen ontwikkelomgeving opgezet.

Op basis van het conceptueel databasemodel uit de derde fase is in overleg met de woningcorporaties en de extern deskundigen een verdere uitwerking van het concept tot stand gekomen. Ook is uitgezocht of allen informatie uit de database van de verkoopmodule opgenomen is in het conceptueel databasemodel. Aan het einde van deze fase is de eerste versie van de database die het Framework en Module team konden gebruiken opgeleverd.

Framework

Het Famework team heeft ervoor gekozen in overleg met de extern deskundigen een grotendeels schone start te maken met het framework. In plaats van los een framework van de module ontwikkelen heeft het team ervoor gekozen om de verkoop applicatie als uitgangspunt te nemen voor het framework. De applicatie had namelijk op basis van de input van het framework team uit de vorige fase al een inrichting die grotendeels geschikt was.

Het framework heeft in deze fase in de basis zijn vorm gekregen. Het authenticatie systeem is geimplementeerd en er is een begin gemaakt het het naar binnen halen van gemeenschappelijke funcionaliteit.

Module

Het module team heeft zich vooral bezig gehouden met het verder ontwikkelen van de verkoopmodule en het maken van een nieuwe opzet voor het klachtenregistratiesysteem. De module is in samenwerking met het Framework team omgezet naar het nieuwe framework en in samenwerking met het database team is de conceptuele database vergeleken met de database van de module om deze om te gaan zetten en in het framework te integreren.

Producten

De belangrijkste producten tijdens deze fase zijn geweest:

  • Een verder ontwikkelde verkoop module op basis van het framework
  • een eerste aanzet (vroeg prototype) van de klachtenregistratie op basis van het framework.
  • Een eerste versie van een framework waarop de verkoop module is gebouwd.
  • Documentatie van de klachtenregistratie
  • Een conceptueel datamodel met een fysieke versie die onder het framework geimplementeerd kan worden.

Meer informatie over Fase 4.

Fase 5

Meer informatie over Fase 5.

Referenties

  1. HvA start open source project WOSI.