Notule 2008-01-11 Vergadering moduleteam frameworkteam

From WOSI
Jump to navigation Jump to search
Onderwerp Vergadering moduleteam - frameworkteam
Datum 11 januari 2008
Aanvang 11:00
Einde 12:00
Locatie C02.05
Notulist Joost
Aanwezigen Stan, Sui Wai, Steven, Jonas, Joost, Martijn, Jytte, Ties, Youri
Afwezigen

Agendapunten

 • Het databaseteam heeft een aantal dingen veranderd aan de database, maar er is nog geen sql-file opgestuurd.
 • Woensdag 16-01-2008 hebben Stan en Sui Wai het document af waar de rapportages zijn geanalyseerd en de database is gecheckt op indicatoren.
 • Steven en Jonas hebben opgeschreven wat ze nodig hebben van het framework. Veel gebrainstormd over hoe de applicatie aangepast moet worden.
 • Martijn heeft zich bezig gehouden met de technische implementatie van de rechten gebaseerd op functies, maar loopt tegen problemen aan.
 • Er moet een svn gebruiker aangemaakt worden voor Peter Maas zodat hij naar de code kan kijken.
 • Er moet een handleiding komen voor het maken van modules op het framework zoals het nu gebeurd is. Deze komt op de wiki. Ties neemt dit op zich.
 • Er moet een grote handleiding komen over het beginnen aan het project, inclusief IDE, het ophalen van de database, Maven, e.d. Jonas neemt dit op zich.
 • Sui Wai en Stan zijn bezig met het documenteren van het nieuwe applicatiemodel en het analyseren welke indicatoren nodig zijn uit de database.
 • De teamleiders maken een sectie Handleidingen op de wiki.
 • Zojuist heeft het databaseteam een uitdraai van de verbeterde database opgestuurd.
 • Vrijdag 18-01-2008 is de deadline voor nieuwe toevoegingen aan de code.
 • Vrijdag 18-01-2008 is de volgende vergadering tussen de twee teams. 10.00 uur, C02.05.