Notule 2007-09-20 Overleg PID presentatie

From WOSI
Jump to navigation Jump to search
Onderwerp Overleg PID presentatie
Datum 20 september 2007
Aanvang 12:00
Einde 13:00
Locatie C02.05
Notulist Joost
Aanwezigen Arno, Stan, Sui Wai, Steven, Joost
Afwezigen

Agendapunten

  • Er waren vrijwel geen op-/aanmerkingen op de presentatie
  • De planning is besproken en enigszins aangepast
  • Stan gaat de presentatie geven