Notule 2007-09-11 Teamvergadering

From WOSI
Jump to navigation Jump to search
Onderwerp Teamvergadering en overleg BE'er
Datum 11 september 2007
Aanvang 11:30
Einde 12:30
Locatie C02.05
Notulist Joost
Aanwezigen Stan, Jonas, Arno, Sui Wai, Steven, Joost, Jorn
Afwezigen

Vergaderpunten

 • Jonas komt 10 minuten later binnen, heeft gebeld.
 • Stan is nog niet begonnen met PID.
 • Sui Wai heeft vragen opgezet voor vorige fase.
 • Steven heeft onduidelijkheden en vragen genoteerd.
 • Arno heeft vragen bedacht.
 • Jonas heeft ook nog niets gedaan aan het PID, gaat vanavond aan de gang.
 • Steven gaat de vragen en onduidelijkheden verzamelen en in een document zetten.
 • Kleine opmerking van Arno; in het samenwerkingscontract staat ergens dat afspraken op maandag zijn in plaats van dinsdag.
 • Jonas heeft de ontwikkelstraat aan de praat gekregen, gaat dat even in document zetten.
 • Stan heeft twee leden uit de vorige fase gesproken en die vertelden dat om tot taken te komen die nog gedaan moeten worden het overdrachtsdocument gekoppeld dient te worden aan het functioneel ontwerp.
 • In deze fase moeten alle taken en processen een stuk transparanter worden gemaakt.
 • Er moet gekeken worden naar de mogelijkheid en toepasbaarheid van een bug-tracking-database.
 • Notulen worden vanaf heden direct op de wiki geplaatst en niet in losse documenten.
 • Het is de taak van de teamleider om alle documenten up-to-date te houden en de notulen terug te koppelen aan de planning e.d.
 • De volgende afspraak zal plaatsvinden op vrijdag 14-09-2007 om 14.00 uur in C02.05