Document:JavaScript

From WOSI
Jump to navigation Jump to search

MDC

Veel informatie is te vinden op de site van het Mozilla Developer Center(MDC). Voor een uitgebreid overzicht van de taal dat ook voor gevorderde gebruikers verhelderend kan zijn zie: A_re-introduction_to_JavaScript. Verder is er een pagina voor elke JavaScript functie in de Mozilla software, met daarbij ook of de functie standaard ECMA script is of een Mozilla uitbreiding.

Libraries

Datejs

JavaScript library voor het manipuleren van datum en tijd. datejs.com

jQuery

http://jquery.com/ http://www.learningjquery.com/