Bibliotheek

From WOSI
Jump to navigation Jump to search

Wosi heeft boeken aangeschaft die door de medewerkers gebruikt mogen worden om hun kennis bij te spijkeren. Op deze pagina staat een overzicht van alle boeken die Wosi tot zijn beschikking heeft. Ook kan hier worden gevonden aan wie bepaalde boeken zijn uitgeleend.

Modelleren

Aantal ISBN Auteur(s) Titel
2x 9043006521 Sander Hoogendoon Pragmatisch modelleren met UML 2.0

Software

Aantal ISBN Auteur(s) Titel
2x 0072224371 Phil Hanna JSP 2.0: The Complete Reference, Second Edition
2x 1932394354 Craig Walls & Ryan Breidenback Spring in Action
2x 0672328968 Anil Hemrajani Agile Java Development with Spring, Hibernate and Eclipse
5x 0321268199 Will Iverson Hibernate: A J2EE(TM) Developer's Guide
2x 0596007124 Eric Freeman & Bert Bates & Elisabeth A. Freeman Head First Design Patterns
2x 0321127420 Martin Fowler Patterns of Enterprise Application Architecture
1x 0321146530 Kent Beck Test-Driven Development By Example

Database

Aantal ISBN Auteur(s) Titel
1x 0321447743 Ken Henderson SQl Server 2005 Practical Troubleshooting The Database Engine
1x 0201700468 Ken Henderson

The Guru's Guide to SQL Server Stored Procedures, XML, and HTML

2x 9039522219 Leo Wiegerink & Jeanot Bijpost & Marco de Groot

Relationele Databases en SQL, Tweede herziene druk

2x 9043008427 David M. Kroenke Beginselen, Ontwerp en Implementatie
2x 0123693799 Joe Celko's

SQL For Smarties

1x 9780201700473 Ken Henderson

The Guru's Guide to SQL Server Architecture and Internals

Projectmanagement

Aantal ISBN Auteur(s) Titel
1x 9001347037 Roel Grit Projectmanagement
1x 9039516618 Wilfred de Feiter Basiscursus Project 2000
1x 907630498x Mark van Onna & Brigit Hedricks & Gunther Schraven De kleine Prince 2
1x 9062283098 Hans-D Litke & Ilonka Kunow Zakboekje projectmanagement
1x 9087530266 Gerrit Koch NCB Versie 3 - Nederlandse Competence Baseline
1x 9087530464 Bert Hedeman Projectmanagement p basis van PRINCE2

Digitale boeken

Versie Auteur(s) Titel Taal
2.5.x Spring Source Spring Reference Engels

Uitgeleende boeken

Vermiste boeken