Subclipse

From WOSI
Revision as of 11:38, 16 April 2009 by Parentsen (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Subclipse is een plugin voor Eclipse die SVN functionaliteit zoals Checkout, Commit en Update integreert in de ontwikkelomgeving.

Naast subclipse is het ook aan te raden om de svn commandline of tortoiseSVN te gebruiken. (vanwege enkele bestanden die niet binnen eclipse versiebeheer te beheren zijn, zoals de hoofd pom).

Installatie

Deze instructies gaan uit van Eclipse versie 3.3 of hoger.

  • Klik op “Help > Software Updates > Find and Install”
  • Kies voor “Search for new features to install” en klik op “Next”
  • Kies voor “New remote site”
  • Vul de volgende gegevens in en druk op “OK”
  • Klik op “Finish”. Eclipse zoekt nu de juiste versie om te installeren.
  • Klik in het veld “Select the features to install” op de + voor “Subclipse” en slecteer het subonderdeel alleen “Subclipse” en niet “Mylar integration”. Klik op “Next”.
  • Accepteer de licentieovereenkomst en klik “Next”
  • Klik op “Finish”, de installatie begint.
  • Bij de vraag voor verificatie klik op “Install all”.
  • Herstart Eclipse als de installatie voltooid is.