SubVHE

From WOSI
Revision as of 13:31, 27 May 2008 by Schim (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Uitleg VHE-SubVHE-relatie

Nagevraagd 16 mei 2008[1] bij De Woonplaats.

Het idee is dat er in het systeem een perceel is met een VHE erop. Deze staan vrijwel altijd in een 1-op-1 relatie. Maar het moet ook mogelijk te zijn dit in meerdere delen op te splitsen, dwz, een perceel moet ook meer dan 1 VHE kunnen bevatten. Denk aan een huis waarvan de boven- en onderverdieping apart worden verhuurd, terwijl het gebouw als 1 perceel in het systeem staat.

De term sub-VHE is verwarrend, het is beter om de termen "perceel" en "VHE" te gebruiken.

Referenties

  1. Notule_2008-05-16_Bezoek_De_Woonplaats