Status van de broncode

From WOSI
Revision as of 11:35, 25 June 2008 by Afiege (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Op deze pagina beschrijven we de huidige status van de broncode. Wekelijks wordt hier een overzicht gegeven van de stand van zaken.


Status einde fase 5

Aan het einde van fase 5 hebben we twee actieve ontwikkelbranches. Namelijk trunk en database-impl.

de trunk versie van de broncode is net geupdate met de teruggemergde AJAXBranch waarin klachtenregistratie is ontwikkeld.

De trunk versie van de broncode bevat het oude database model en de laatste versie van de klachtenregistratie module.

De database-impl branch bevat de laatste versie van de Verkoopmodule en is gebaseerd op het algemene databasemodel dat het database team ontwikkeld heeft.

Het is de bedoeling om in de nabije toekomst de trunk versie te branchen naar een klachtenregistratie branch waar de huidige module in kan worden doorontwikkeld of er gewerkt kan worden aan het aanpassen van deze module aan de database-impl branch.

De database-impl branch wordt nu zo goed mogelijk op orde gebracht en zal in de nabije toekomst teruggemerged gaan worden naar de trunk.

Toekomst Mogelijke opties

Er bestaat een mogelijkheid om de repositories wat anders in te richten dan ze nu zijn. Hierbij moeten we denken aan projecten als services, utils en pojos die standaard in trunk ontwikkeld zullen worden. Er zouden dan aparte branches moeten komen voor klachten en verkoop. Deze manier van werken is alleen nog niet goed uitgedacht en zou in de toekomst verder uitgewerkt kunnen worden. Wellicht moet er eens een onderzoek gedaan worden naar de best practises binnen verschllende bedrijfen en open source projecten.