Spring Security 2.5.0.M1

From WOSI
Jump to navigation Jump to search

Spring security 2.5 is nog niet officieel uitgebracht, met de volgende instructies is deze versie alvast te gebruiken.

svn co https://src.springframework.org/svn/spring-security/tags/spring-security-2.5.0.M1
  • Draai maven om de code te compilen en te installeren naar de lokale repository:
mvn install
  • In de pom.xml bestanden:
*versie 2.0.4 word 2.5.0.M1
*spring-security-core-tiger word spring-security-core