Spring Security 2.5.0.M1

From WOSI
Revision as of 11:08, 5 May 2009 by Jkrijgsman (talk | contribs) (New page: Spring security 2.5 is nog niet officieel uitgebracht, met de volgende instructies is deze versie alvast te gebruiken. *Doe een subversion checkout van de volgende url: [https://src.spri...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Spring security 2.5 is nog niet officieel uitgebracht, met de volgende instructies is deze versie alvast te gebruiken.

svn co https://src.springframework.org/svn/spring-security/tags/spring-security-2.5.0.M1
  • Draai maven om de code te compilen en te installeren naar de lokale repository:
mvn install
  • In de pom.xml bestanden:
*versie 2.0.4 word 2.5.0.M1
*spring-security-core-tiger word spring-security-core