Spring Framework

From WOSI
Revision as of 00:13, 27 May 2008 by Afiege (talk | contribs) (New page: Het Spring Framework (beter bekent als Spring) is een open source (onder de apache foundation open source license v2.0) applicate framework voor het Java platform. Binnen de Java gemeens...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Het Spring Framework (beter bekent als Spring) is een open source (onder de apache foundation open source license v2.0) applicate framework voor het Java platform.

Binnen de Java gemeenschap wordt het gezien als een alternatief voor het Enterprice JavaBean J2EE model. Spring bied de ontwikkelaar veel vrijheid maar geeft wel makkelijk te gebruiken en goed gedocumenteerde oplossingen voor vaak voorkomende problemen uit de praktijk.

Spring binnen WOSI

Binnen WOSI is Spring de basis van de applicaties die ontwikkeld worden. Het is de bedoeling dat spring de fundering van het wosi framework vormt waarop de verschillende applicaties (modules) met elkaar kunnen functioneren.

Op het moment van schrijven is het vooral het Spring MVC gedeelte van het framework wat intensief gebruikt wordt binnen de wosi codebase.

Externe Links