Notule 2008-03-05 Management Overleg

From WOSI
Revision as of 00:32, 6 June 2008 by Afiege (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Onderwerp Management Overleg
Datum 2008-03-05
Aanvang
Einde
Locatie
Notulist Arno
Aanwezigen
Afwezigen


Notulen

Even snel de globale modulen van vanmiddag (het ietwat chaotische overleg)

Vrijdag houden we een

 • Question & Answer session voor de hele groep
 • Sebas & Walter zullen iets vertellen over de PID Presentatie
 • We zullen een begin maken met informatie over de scrum sprint.
 • (Ik weet niet helemaal meer over we nou interactief gingen vaststellen wat we doen of dat we het vantevoren zouden bedenken)


 • Walter stuurt een mailtje naar Jo over de studenten uit Leiden.
  • in het mailtje iets over welke module ze het beste kunnen doen/voorstel wat ze kunnen doen.
  • Ideeen waren:
   • module rechten/userbeheer
   • klachtenregistratie


Scrum sprint voorbereiding

Op basis van input van de mensen die vorige fase actief waren in het project en de informatie uit de overdrachtsdocumenten. Een stapeltje ideeen.

Eerste sprint backlog brainstorm

Database team

 • Ontbrekende elementen in het model uitwerken die nodig zijn voor de module en het framework
 • Verder uitbereiden van de het model
 • Onderzoek...
 • (hier weet ik niet zo veel van maar overdrachtsdocumentatie moet meer aandachtspunten geven)

Framework team

 • Implementeren van het nieuwe database model.
  • Domain model bijwerken
  • Hibernate bindings bijwerken
  • Framework erop aanpassen
 • Module team assisteren bij het refactoren naar het nieuwe model.

Module team

 • Verkoop module aanpassen aan de nieuwe database structuur en framework
 • Ontbrekende onderdelen uitwerken en concreet plan maken voor features in volgende sprints


Tweede Spring Backlog Brainstorm

Database team

 • Laat ik even buiten beschouwing (te weinig informatie)

Framework team

 • Refactoren van aantal onderdelen zoals rapportages naar een beter systeem.
 • Business rules flexibel inbouwen in het framework (per woningcorporatie kunnen variëren)

Module team

 • Features implementeren op basis van het core system model. (simpel complex)
 • In ieder geval de niet geheel functionerende code vervangen door echt functionerend iets.


Afspraken

Projectleiding en kennismanagement komt wekelijks op woensdag om 10:00 uur bij elkaar.


---------------------------
Rolbeschrijving Kennismanagement (snelle inventarisatie)

 • Competenties beheren
 • Literatuur beheren
 • Organisatie van kennis voorzien vorige fases
 • Teams voorzien met Spring Hibernate Maven, Eclipse kennis
 • Communicatiemiddelen
 • Kenniscontrole