Notule 2007-12-18 Teamvergadering

From WOSI
Revision as of 17:24, 22 April 2008 by Schim (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Onderwerp Teamvergadering
Datum 18 december 2007
Aanvang 12:00
Einde 13:00
Locatie C02.05
Notulist Joost
Aanwezigen Arno, Stan, Steven, Sui Wai, Jonas, Joost
Afwezigen

Vergaderpunten

 • Uit de bezoeken is gebleken dat de verkoopmodule versimpeld moet worden om enkel het proces zal dienen van het bij elkaar vinden van vraag en aanbod.
 • Dingen als het maken van contracten en het maken van onderhoud check afspraken.
 • Er moeten enkel statussen toegekend kunnen worden aan 'is getaxeerd', 'is gecheckt voor onderhoud', 'kan verkocht worden' of 'is verkocht'.
 • De statussen zullen flexibel moeten zijn en afhankelijk van elkaar.
 • Klanten zullen geregistreerd moeten kunnen worden met postcode, huisnummer en bankrekeningnummer.
 • Het moet ook mogelijk zijn om je te registreren voor een complex/straat/wijk/project.
 • Er zal meer aandacht besteed moeten worden aan rapportages.
 • De klachtenregistratiemodule zal on-hold gezet worden.
 • Van de database van het databaseteam zijn al een aantal tabellen volledig, zoals de tabellen voor personen en verkoop.
 • Algemene ledenvergadering is donderdag vanaf 12.00 uur.
 • Vrijdag zal er weer een vergadering zijn met alle teams om 10.00 uur in C02.05.