Notule 2007-11-20 Teamvergadering

From WOSI
Revision as of 16:37, 22 April 2008 by Schim (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Onderwerp Teamvergadering
Datum 20 november
Aanvang 12:00
Einde 13:00
Locatie C02.05
Notulist Joost
Aanwezigen Arno, Jonas, Stan, Sui Wai, Steven, Jorn, Joost
Afwezigen

Vergaderpunten

 • Er wordt nog altijd gewerkt aan de klachtenregistratiesysteem.
 • De eerste ontwerpen van de module moeten nog even naar het frameworkteam gestuurd worden.
 • Jonas is enkel nog bezig met een onderzoek naar bug-tracking systemen.
 • Jonas en Steven wachten eigenlijk op feedback van de corporaties en het databaseteam.
 • Jonas gaat nu de laatste verkoopmodule overzetten naar het laatste framework.
 • De module is opgestuurd naar de SNE'er, maar er is nog geen reactie.
 • Steven is nog bezig met documentatie over (X)HTML, stijlgids, met duidelijke onderbouwing e.d.
 • Stan, Sui Wai en Arno zijn bezig met coden voor de klachtenrigistratiemodule.
 • Steven is aan de beurt voor het invullen van z'n interview op de wiki.
 • Van Steven en Arno moet ik het evaluatieformulier nog ontvangen.
 • Vrijdag is er weer een vergadering met het frameworkteam, tussen 10.00 uur en 11.00 uur in C02.05.
 • Vrijdag is er eveneens een borrel. Vanaf 15.00 uur in C02.05.
 • Volgende week dinsdag is de volgende teamvergadering. Weer tussen 12.00 en 13.00 uur, en weer in C02.05.