Notule 2007-11-06 Teamvergadering

From WOSI
Revision as of 16:17, 22 April 2008 by Schim (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Onderwerp Teamvergadering
Datum 06 november
Aanvang 12:00
Einde 13:00
Locatie C02.05
Notulist Joost
Aanwezigen Arno, Jonas, Stan, Steven, Sui Wai, Joost
Afwezigen

Vergaderpunten

  • Stan heeft gecommuniceerd met het databaseteam over wat er volgens hun moet veranderen aan de verkoopapplicatie, moet nog uitgewerkt worden.
  • Sui Wai en Arno hebben zich bezig gehouden met het analyseren van wat er nu al van het klachtenregistratiesysteem is en zijn bezig met het opzetten van een document.
  • Het moduleteam werkt gewoon verder zoals ze nu bezig zijn aan de volgende modules en het frameworkteam zorgt ervoor dat het framework project ge-update wordt.
  • Jonas gaat zich even bezig houden met het onderzoek naar een bug-tracking systeem en hoe dit gebruikt kan worden binnen WOSI.
  • Steven gaat zich bezig houden met het uitbreiden en updaten van de stijlgids.
  • Op donderdag zal er een vergadering zijn tussen het framework- en moduleteam over hoe we nu verder gaan en hoe de samenwerking en communicatie dient te verlopen. Dit zal zijn tussen 12.00 en 13.00 in C02.05.
  • Vrijdag moet er even nagevraagd worden bij Jo of de verkoopmodule asap. opgeleverd moet worden of dat het aan het einde van de huidige fase dient te gebeuren.