Notule 2007-10-30 Teamvergadering voortgang

From WOSI
Jump to navigation Jump to search
Onderwerp Teamvergadering voortgang
Datum 30 oktober 2007
Aanvang 12:00
Einde 13:00
Locatie C02.05
Notulist Joost
Aanwezigen Arno, Jonas, Stan, Steven, Sui Wai, Jorn, Joost
Afwezigen

Vergaderpunten

 • Gesprek met databaseteam heeft voor ons niet zo veel opgeleverd, enkel duidelijkheid voor het databaseteam
 • Er moet even opnieuw overeen gekomen worden met het frameworkteam over hun voortgang en of het mogelijk wordt om onze module(s) te implementeren
 • De enige teamleden die redelijk op schema lopen qua het maken van uren zijn Jonas en Steven. Er zouden nu 136 uur gemaakt moeten worden (behalve Jorn), Jonas zit op 127 en Steven op 106, Stan op 63, Sui Wai op 62, Arno op 60 en Jorn op 11.
 • Verkoopmodule is af, enkel documentatie moet nog gemaakt worden, de technische documentatie moet geupdate worden de laatste puntjes hiervan zullen in de overdrachtsfase gedaan worden
 • De ontwerpfase van de klachtenmodule loopt achter, er is nog vrij weinig gebeurd, er moet bij het databaseteam gekeken worden wat ze hebben, volgens Arno lopen ze ongeveer een week achter
 • Arno heeft gekeken naar de websites van de corporaties en heeft daar een aantal dingen van op papier gezet
 • Het betrekken van andere disciplines bij het project licht ook stil, onder andere vanwege afwezigheid van Camille
 • De uitgebreide (taalloze) interface voor klachtenregistratie laten we op dit moment vallen, om dit te doen zullen we gebruik moeten maken van een andere discipline
 • De ontwerkfase voor de algemene verkoopmodule loopt redelijk op schema, er moet even overeen gekomen worden met het databaseteam, zij zouden gegevens moeten hebben die wij nodig zouden moeten hebben
 • Eventuele tip voor de toekomst: Website geschikt maken voor gehandicapten
 • Volgende afspraak is op dinsdag 6 november om 11.30 12.05 uur C02.05.