Notule 2007-10-23 Overleg met databaseteam

From WOSI
Revision as of 15:59, 22 April 2008 by Schim (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Onderwerp Overleg met databaseteam
Datum 23 oktober 2007
Aanvang 11:00
Einde 12:00
Locatie C02.05
Notulist Joost
Aanwezigen Arno, Jonas, Stan, Steven, Sui Wai, Stephan, Noduk, Frenck
Afwezigen

Vergaderpunten

We hebben gesproken over de dingen die het database team kan doen voor ons. Het database team wil de situatie graag zo veranderen dat wij niets met de database doen en ons daar ook niet mee bezig houden. Zij beheren het systeem en wij geven als het nodig is aan wat voor informatie wij uit of in het systeem willen halen of stoppen. Ten opzicht van de huidige situatie hebben we afgesproken dat het database team aan de hand van de huidige database een database gaat maken die gebaseerd is op de standaard en deze beschikbaar te maken voor ons team. Bij het snel vergelijken van de databases blijkt dat er nog wel een aantal conflicten zijn in het ideale model van hun en ons model wat we nu in gebruik hebben in de module.

De klachten registratie is in het model in zijn geheel niet terug te vinden en omdat wij ook nog niet zo ver zijn dat we duidelijk kunnen maken wat voor informatie we uit de database willen hebben zit daar een puntje van aandacht.

Verder zijn er een aantal concrete dingen besproken zoals:

 • het datamodel (database team beschikt daar nu ook over)
 • voorbeeld database op dev.wosi.org (database team weet nu dat het er is en heeft username/wachtwoord)
 • we hebben 2 november als uitgangspunt voor een nieuwe database genomen. (wij kunnen dan de klachtenregistratie op het nieuwe model baseren en als gewenst de verkoopmodule aanpassen)
 • We hebben het database team duidelijk gemaakt dat de database stabiel dient te zijn.
  • Eventueel door middel van twee databases (om problemen bij de ontwikkeling te voorkomen)
   • een stabiele versie die alleen op bepaalde momenten geupdate wordt.
   • een test versie waarin per dag alles mag veranderen
 • Een aantal dingen die in het model anders/onduidelijk/ontbreken ten opzichte van onze database
  • Complexen van VHE's (hoe specifiek/algemeen moet het zijn ook wijken)
  • Personen en persoon types
  • Klachten registratie model (database team heeft oude datamodel maar wij moeten nog nieuwe informatie gaan leveren)
  • Onderhoud (nog niet opgenomen of beperkt in het algemene model)
  • Wat gebeurt er bij het verwijderen van gegevens (mogen ze echt weg of moeten ze in de database achter blijven)
  • Interesse in VHE's (of zoals database team zegt wachtlijsten) zitten niet in het algemene model.
 • De wens (voornamelijk van het databaseteam) is om de databaselaag naar het framework te pushen waardoor het database team meer te maken heeft met het framework team en niet of minder met ons.
 • Zo nodig zal van (beide kanten) een nieuwe afspraak gemaakt worden. Maar er is voorlopig geen vervolg geplant.