Notule 2007-09-18 Teamvergadering

From WOSI
Revision as of 15:21, 22 April 2008 by Schim (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Onderwerp Teamvergadering
Datum 18 september
Aanvang 11:30
Einde 12:50
Locatie C02.05
Notulist Joost
Aanwezigen Arno, Stan, Sui Wai, Steven, Jonas, Joost
Afwezigen

Vergaderpunten

 • Arno is 20 minuten later vanwege problemen met de trein.
 • Afgelopen vrijdag is er eigenlijk niets gedaan, er waren problemen met de installatie.
 • De voorbereiding van Peter was niet goed genoeg, alles moest nog gedownload worden.
 • Jorn wordt uitgenodigd voor de vergadering van komende dinsdag om te overleggen over zijn functie en taken.
 • PID
  • Stukje over ondersteuning door BE'er mist.
  • Moet er een FO en TO van klachtenregistratie gemaakt worden?
  • Het streven is om de modules in samenwerking met het framework team uiteindelijk als module uit te brengen.
  • Hoe zit het met de dingen die nu al in de stand-alone modules zitten/komen en die in het framework komen? Wij gaan goed documenteren en er zal regelmatig overleg plaats moeten vinden tussen de team.
  • De verkoopmodule moet algemeen en voor andere corporaties gemaakt worden, ook hier moet een nieuw FO en TO voor komen.
 • Heeft het nut om de verkoopmodule af te maken wanneer hij toch omgebouwd gaat worden voor alle corporaties?
 • Voor welke softwareversie (Tomcat bijv.) wordt er ontwikkeld, welke databaseversie wordt er gebruikt, welke java/spring versie, welke applicaties worden er gebruikt, e.d. Dit zijn dingen die in ieder geval voor de volgende fase bekend zijn.
 • Verwachtingen van de andere teams:
  • Datamodel van het klachtensysteem van het database team, in overleg met de BE'er.
  • Standaard gegevensmodel van het verkoop proces.
  • Welke functies komen er allemaal in het framework.
  • Gebruikersbeheer en rechten binnen het framework.
  • Hoe gaat de module in het framework passen?
  • Wanneer zal er een eerste functioneel framework zijn?
  • Wat verwacht het framework team van ons?
 • Hoe kunnen wij toegang krijgen tot de systemen van de corporaties?
 • Wat verwachten wij van de BE'er
 • Het is handig als de BE'er bij de vergaderingen aanwezig is.
 • De BE'er dient het functionele gedeelte van de UML diagrammen op te leveren van in ieder geval het klachtensysteem. Aangeleverd in PowerDesigner formaat.
 • Gegevensmodel en procesmodel van de corporaties.
 • De gegevensmodellen moet de BE'er samen met het database team overleggen om tot 1 model te komen.
 • De procesmodellen kunnen met ons overlegd worden om tot 1 algemeen procesmodel te komen.
 • Jonas heeft nog altijd geen toegang tot Achieve.
 • Niemand heeft nog toegang tot de wiki.
 • Volgende vergadering is aankomende donderdag om 12.00 uur in C02.05. Hier zal de presentatie van het PID besproken worden.
 • Volgende week dinsdag zal er een teambijeenkomst zijn om het verkoopproces te analyseren en te overleggen met de BE'er. Dit zal plaatsvinden van 10.00 uur tot 13.00 uur in C02.05.