Notule 2007-09-14 Overleg met deelnemers fase 3

From WOSI
Revision as of 15:17, 22 April 2008 by Schim (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Onderwerp Overleg met deelnemers fase 3
Datum 14 september
Aanvang 14:00
Einde 15:00
Locatie C02.05
Notulist Joost
Aanwezigen Stan, Jonas, Arno, Sui Wai, Steven, Joost, Mike, Dennis
Afwezigen

Vergaderpunten

 • In de vorige fase is grotendeels het werk van de vorige fasen geanalyseerd.
 • Tijdens de vorige fase is het idee ontstaan van het scheiden van module en framework.
 • ASP-paginas zijn omgezet naar JSP.
 • Er is maar een week of 3 echt wat gemaakt.
 • Het grootste deel van de tijd moest al het werk van de vorige fasen geanalyseerd worden, er moest erg veel uitgezocht te worden.
 • Er is erg gefocust op de overdracht.
 • Voor ons is het niet duidelijk wat de verschillende percentages betekenen.
 • Authenticatie is in de module achterwege gelaten, het is heel open gelaten.
 • Het moduleteam heeft in de vorige fase zijn eigen database ontwerp gemaakt, het databaseteam was nog niet ver genoeg met het ontwerpen van de algemene database. Er is wel overleg geweest over deze database tussen de teams.
 • Er dient overlegd te worden met het databaseteam wat hun plannen zijn met betrekking tot het samenvoegen van de algemene database (die uit de workshops is gekomen) en de database van de verkoopmodule.
 • Ontwerpen zijn geschreven op basis van de oude documenten en overleg met de corporaties.
 • Er moet zo snel mogelijk een afspraak gemaakt worden met de andere corporaties (dan Servatius) om te kijken of het verkoopsysteem ook voor hen toepasbaar is.
 • Het template systeem is zelf ontwikkeld en zou eigenlijk onderdeel van het framework moeten zijn.
 • De keuze voor spring is gemaakt voor zijn hoge educatieve waarde en omdat het veel gebruikt wordt in het bedrijfsleven.
 • Het moet duidelijker neergezet waarom er de keuze gemaakt is voor de verschillende technieken en methoden.
 • Term bandbreedte slaat nergens op, het is door iemand een keer verzonnen, maar het is geen echte term.
 • De volgende afspraak zal zijn op dinsdag 18-09-2007 om 11.30 uur in C02.05.