Notule 2007-09-07 Teamvergadering

From WOSI
Revision as of 15:09, 22 April 2008 by Schim (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Onderwerp Teamvergadering
Datum 07 september 2007
Aanvang 14:00
Einde 15:00
Locatie C02.05
Notulist Joost
Aanwezigen Stan, Jonas, Benjamin, Sui Wai, Steven, Joost
Afwezigen

Vergaderpunten

  • Samenwerkingscontract was ok, geen op/aanmerkingen
  • Joost maakt afspraak met lid/leden uit de vorige fase
  • Jonas en Stan houden zich bezig met het PID
  • Stan gaat bezig met Inleiding en achtergrond project, Projectdefinitie en Initiële Business Case
  • Jonas houdt zich bezig met Organisatiestructuur, Initiële Projectplanning, Beheersingsmechanismen, Projectrisico’s
  • Rest gaat zich bezig houden met analyseren gedane taken vorige fase en opstellen vragen voor vorige fase en eventueel de corporaties
  • Template wordt op de wiki gezet
  • Joost voegt alles samen, uiterlijk wordt donderdag alles naar Joost toegestuurd
  • Benjamin maakt vanaf heden onderdeel uit van het framework team en zal dus geen onderdeel meer uitmaken van het module team
  • Vergaderingen worden van nu af aan in de projectruimte (c205) gehouden