Difference between revisions of "Notule 2007-09-04 Teamvergadering"

From WOSI
Jump to navigation Jump to search
m (New page: {{subst:notule}})
 
 
Line 1: Line 1:
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! Onderwerp
+
! Onderwerp  
| <<<naam bijeenkomst>>>
+
| Teamvergadering
 
|-
 
|-
! Datum
+
! Datum  
|  
+
| 04 september 2007<br>
 
|-
 
|-
! Aanvang
+
! Aanvang  
|  
+
| 11:30<br>
 
|-
 
|-
! Einde
+
! Einde  
|  
+
| 12:45<br>
 
|-
 
|-
! Locatie
+
! Locatie  
|  
+
| A07.48<br>
 
|-
 
|-
! Notulist
+
! Notulist  
|  
+
| Joost<br>
 
|-
 
|-
! Aanwezigen
+
! Aanwezigen  
|  
+
| Stan, Jonas, Benjamin, Sui Wai, Steven, Arno, Joost<br>
 
|-
 
|-
! Afwezigen
+
! Afwezigen  
|  
+
| <br>
 
|}
 
|}
  
== Agendapunten ==
+
== Vergaderpunten ==
=== Vergaderpunten ===
 
# <<<punt 1>>>
 
# <<<punt 2>>>
 
# <<<punt 3>>>
 
  
== Notulen ==
+
*Het eerste vergaderpunt waren de roosters van iedereen om tot 1 generiek teamrooster te komen. Het bleek dat iedereen alleen de vakken uit de Business Unit Software Engineering volgt.
=== Punten uit de agenda===
 
<<< kopieer agenda >>>
 
  
=== Punten die ter tafel kwamen ===
+
*Het volgende punt waren de op-/aanmerkingen van het overdrachtsdocument. De volgende opmerkingen werden gemaakt over dit document:
# <<<punt 1>>>
+
**De relatie met het framework is vaag.
# <<<punt 2>>>
+
**Contact met corporaties staat niet duidelijk beschreven.
# <<<punt 3>>>
+
**Term bandbreedte is niet duidelijk beschreven.
 +
**Verschillende documenten sluiten niet op elkaar aan.
 +
**De term WOCAS(X) is niet duidelijk.
 +
**Het is niet duidelijk in hoeverre de toegang bij corporaties al is gebruikt als voorbeeld voor de huidige producten.
 +
**Er is geen stijlgids met afspraken over het uiterlijk van de applicaties.
 +
**Het is onduidelijk wat er nou exact wel en niet gedaan is, er staan wel percentages bij verschillende (deel)taken, maar niet wat die inhouden.
 +
**Verder waren er stijl- en taalfouten ontdekt binnen de verschillende documenten.
  
=== Punten voor nadere bespreking tijdens volgende bijeenkomst ===
+
*Het volgende punt van de vergadering was het samenwerkingscontract. De volgende punten zijn besproken die in ieder geval in het contract komen te staan:
# <<<punt 1>>>
+
**De notulen worden na iedere vergadering op de wiki geplaatst.
# <<<punt 2>>>
+
**De urenregistratie wordt door iedereen serieus genomen.
# <<<punt 3>>>
+
**5 min. te laat komen is acceptabel, meer dan 5 min. is even bellen.
 +
**De vaste vergaderdagen worden in het contract vastgelegd, dit zullen voorlopig de dinsdag en de vrijdag zijn.
 +
**Er komen een aantal punten over communicatie in te staan, tijdens de werkweek leest/beantwoord iedereen zijn mail binnen 24 uur en in het weekend minimaal 1 keer.
 +
**Wanneer iemand verhinderd is bij een activiteit of afspraak aanwezig te zijn wordt dat zo snel mogelijk gemeld met een minimaal tijdsbestek van 1 dag.
 +
**Zaken die niet in het samenwerkingscontract staan en voor onduidelijkheden zorgen worden eerst in het team besproken.
  
== Taakverdeling ==
+
*Het samenwerkingscontract zal deze week opgesteld worden en in de volgende vergadering besproken worden. Vanwege de afwezigheid van Arno op vrijdag zal het contract dan maandag definitief gemaakt worden en door iedereen worden ondertekend.
  
=== Gezamenlijke taken ===
+
*Verder is er ook nog de afspraak gemaakt dat er iedere maand een voortgangsrapportage gemaakt wordt waar in komt te staan wat wij van plan waren om te doen en wat de voortgang daarvan is. Dit om duidelijkheid te scheppen voor de volgende fase wat er nou exact wel en niet gebeurd is.
# <<<taak 1>>>
 
# <<<taak 2>>>
 
  
=== Individuele taken ===
+
*Volgende afspraak staat op vrijdag 07-09-2007 om 14.00 uur en zal plaatsvinden in lokaal A09.18.
  
==== <<<Persoon 1>>> ====
+
*Vrijdag zal Arno afwezig zijn vanwege een begrafenis.
# <<<taak 1>>>
 
# <<<taak 2>>>
 
  
==== <<<Persoon 2>>> ====
+
*Verder zal Joost een afspraak maken met het framework team over de planning van het komende project. Dit zal voornamelijk gericht zijn op het ontwikkelen van een echte module voor in het framework of het ontwikkelen van een volgende stand-alone module.
# <<<taak 1>>>
 
# <<<taak 2>>>
 
  
=== Nog niet toegewezen taken ===
+
<br>  
# <<<taak 1>>>
 
# <<<taak 2>>>
 
  
[[Category:Notulen Fase X]]
+
[[Category:Notulen_Fase_4]]

Latest revision as of 15:05, 22 April 2008

Onderwerp Teamvergadering
Datum 04 september 2007
Aanvang 11:30
Einde 12:45
Locatie A07.48
Notulist Joost
Aanwezigen Stan, Jonas, Benjamin, Sui Wai, Steven, Arno, Joost
Afwezigen

Vergaderpunten

 • Het eerste vergaderpunt waren de roosters van iedereen om tot 1 generiek teamrooster te komen. Het bleek dat iedereen alleen de vakken uit de Business Unit Software Engineering volgt.
 • Het volgende punt waren de op-/aanmerkingen van het overdrachtsdocument. De volgende opmerkingen werden gemaakt over dit document:
  • De relatie met het framework is vaag.
  • Contact met corporaties staat niet duidelijk beschreven.
  • Term bandbreedte is niet duidelijk beschreven.
  • Verschillende documenten sluiten niet op elkaar aan.
  • De term WOCAS(X) is niet duidelijk.
  • Het is niet duidelijk in hoeverre de toegang bij corporaties al is gebruikt als voorbeeld voor de huidige producten.
  • Er is geen stijlgids met afspraken over het uiterlijk van de applicaties.
  • Het is onduidelijk wat er nou exact wel en niet gedaan is, er staan wel percentages bij verschillende (deel)taken, maar niet wat die inhouden.
  • Verder waren er stijl- en taalfouten ontdekt binnen de verschillende documenten.
 • Het volgende punt van de vergadering was het samenwerkingscontract. De volgende punten zijn besproken die in ieder geval in het contract komen te staan:
  • De notulen worden na iedere vergadering op de wiki geplaatst.
  • De urenregistratie wordt door iedereen serieus genomen.
  • 5 min. te laat komen is acceptabel, meer dan 5 min. is even bellen.
  • De vaste vergaderdagen worden in het contract vastgelegd, dit zullen voorlopig de dinsdag en de vrijdag zijn.
  • Er komen een aantal punten over communicatie in te staan, tijdens de werkweek leest/beantwoord iedereen zijn mail binnen 24 uur en in het weekend minimaal 1 keer.
  • Wanneer iemand verhinderd is bij een activiteit of afspraak aanwezig te zijn wordt dat zo snel mogelijk gemeld met een minimaal tijdsbestek van 1 dag.
  • Zaken die niet in het samenwerkingscontract staan en voor onduidelijkheden zorgen worden eerst in het team besproken.
 • Het samenwerkingscontract zal deze week opgesteld worden en in de volgende vergadering besproken worden. Vanwege de afwezigheid van Arno op vrijdag zal het contract dan maandag definitief gemaakt worden en door iedereen worden ondertekend.
 • Verder is er ook nog de afspraak gemaakt dat er iedere maand een voortgangsrapportage gemaakt wordt waar in komt te staan wat wij van plan waren om te doen en wat de voortgang daarvan is. Dit om duidelijkheid te scheppen voor de volgende fase wat er nou exact wel en niet gebeurd is.
 • Volgende afspraak staat op vrijdag 07-09-2007 om 14.00 uur en zal plaatsvinden in lokaal A09.18.
 • Vrijdag zal Arno afwezig zijn vanwege een begrafenis.
 • Verder zal Joost een afspraak maken met het framework team over de planning van het komende project. Dit zal voornamelijk gericht zijn op het ontwikkelen van een echte module voor in het framework of het ontwikkelen van een volgende stand-alone module.