Java

From WOSI
Jump to navigation Jump to search

Java is een objectgeoriënteerde programmeertaal. Binnen Wosi is java de programmeertaal waarin het meerendeel van de code geschreven is. (zoniet alle)

Voor de ontwikkelomgeving gebruiken we minimaal Java 5, de meeste developers hebben de afgelopen tijd Java 6 gebruikt. Maar de features van Java 5 zijn sturend voor de funcionaliteit. Elementen die Java 6 only zijn worden nog niet gebruikt.

Installatie

Windows Linux (Ubuntu Hardy) Mac
Download de Java JDK (Minimaal Java 5, gebruikelijke is java 6 update 11 of hoger)

Installeer het gedownloade bestand (meestel iets als: java-6uX-windows.i568-p.exe (waar X de update versie is)

Installeer het pakket

openjdk-7-jdk

via aptitude of synaptic. (sudo aptitude install openjdk-7-jdk)