Java

From WOSI
Revision as of 18:28, 15 June 2008 by Afiege (talk | contribs) (New page: = Java = Java is een objectgeoriënteerde programmeertaal. Binnen Wosi is java de programmeertaal waarin het meerendeel van de code geschreven is. (zoniet alle) Voor de ontwikkelomgevi...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Java

Java is een objectgeoriënteerde programmeertaal. Binnen Wosi is java de programmeertaal waarin het meerendeel van de code geschreven is. (zoniet alle)

Voor de ontwikkelomgeving gebruiken we minimaal Java 5, de meeste developers hebben de afgelopen tijd Java 6 gebruikt. Maar de features van Java 5 zijn sturend voor de funcionaliteit. Elementen die Java 6 only zijn worden nog niet gebruikt.

Installatie

Windows Linux (Ubuntu Hardy) Mac
Download de Java JDK (Minimaal Java 5, gebruikelijke is java 6 update 6 of hoger)

Installeer het gedownloade bestand (meestel iets als: java-6uX-windows.i568-p.exe (waar X de update versie is)

Installeer het pakket
  • sun-java6-jdk

of

  • openjdk-6-jdk

via aptitude of synaptic. (sudo aptitude install sun-java6-jdk)

(Beide versies werken maar bij problemen altijd sun-java6-jdk gebruiken omdat dat de volledige java implementatie is en openjdk de open-source versie is waarbij een aantal closed source elementen ontbreken.)