Framework

From WOSI
Revision as of 23:22, 26 May 2008 by Afiege (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Onderzocht wordt welke functies thuishoren in een module en welke in het framework. Het framework bevat alle basisfunctionaliteit (authenticatie bijvoorbeeld) en alle koppelingsmogelijkheden (api's/hooks). Er wordt ook gekeken welke functionaliteit al beschikbaar is. Zo is voor authenticatie gekozen voor Acegi. Belangrijke vragen bij deze keuzes zijn: “is het product eenvoudig vervangbaar” en “past het in de architectuur. Het gebruik van “losstaande” componenten zorgt namelijk niet automatisch voor een flexibele, schaalbare en duurzame infrastructuur. Technologie moet op elkaar aansluiten en services moeten elkaar niet overlappen of op de verkeerde plek worden afgehandeld. Het betreft een complexe zoektocht, waarin studenten begeleid worden door meerdere professionals.

Gebruikte frameworks binnen Wosi