FindBugs

From WOSI
Revision as of 15:48, 18 October 2008 by Jkrijgsman (talk | contribs) (New page: FindBugs is een programma dat statistische analyse gebruikt om veel gemaakte fouten uit Java programma's te halen. FindBugs zal niet alle fouten vinden, maar het zal je wijzen op slordighe...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

FindBugs is een programma dat statistische analyse gebruikt om veel gemaakte fouten uit Java programma's te halen. FindBugs zal niet alle fouten vinden, maar het zal je wijzen op slordigheden en risicovolle operaties die nu of in de toekomst problemen kunnen geven. Je zult de waarschuwingen die FindBugs geeft zelf op risico moeten schatten, het is niet noodzakelijk alle "fouten" op te lossen.

Installatie

Deze instructies gaan uit van Eclipse versie 3.3 of hoger.

  • Klik op “Help > Software Updates > Find and Install”
  • Ga naar tab "Available Software"
  • Klik op "Add Site", voeg de volgende site toe:
  • Selecteer "FindBugs Feature"
  • Klik op "install"