Difference between revisions of "Document:Usecases klachtenregistratie"

From WOSI
Jump to navigation Jump to search
m
 
Line 993: Line 993:
 
|}
 
|}
  
[[Category:Document|Template:Document]] [[Category:Fase_5|Document:Usecases klachtenregistratie]] [[Category:Klachtenregistratie|Document:Usecases klachtenregistratie]]
+
[[Category:Fase_5|Document:Usecases klachtenregistratie]]
 +
[[Category:Klachtenregistratie|Document:Usecases klachtenregistratie]]

Latest revision as of 12:06, 13 June 2008

Use Cases Klachtenmodule
Datum 2008-04-03
Fase Fase 5
Versie 1.0
Status
Auteurs Joost Pastoor, Suard Damme
Goedgekeurd door
Aangepast door

Doel van dit document

Dit document behandelt de use cases die de klachtenregistratiemodule heeft. Elke usecase is een actie die een gebruiker op het systeem uit kan voeren.

Doel van dit document is het verschaffen van inzicht over de functionaliteiten van de klachtenmodule aan de woningcorporaties en andere delen van het team.

Er zijn schermen uitgewerkt en daarvan screenshots gemaakt. De schermen bevatten de functionaliteiten (usecases) die gebruikers (actoren) uit kunnen voeren op het systeem.

Alternatieve manier klachtregistratie

ps. Een alternatieve manier om klachten te registreren is de visuele manier. We hebben hiervan snel een demootje in elkaar gezet. Daadwerkelijke realisatie is nu nog even buiten de scope, maar is misschien in de nabije toekomst helemaal zo gek nog niet:

http://www.joostpastoor.nl/temp/huis.avi

Domeinmodel

Model

Hieronder staat het domeinmodel van de klachtenregistratiemodule. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat het VHE-object uit het algemene domein wordt gehaald.

Image:Klachten_Model.jpg

Actoren

De volgende actoren zijn gedefinieerd die een rol spelen in de klachtenregistratiemodule:

 • Gebruiker: Gebruiker die aan de front-end van de applicatie zit en is de huurder van een VHE (verhuurbare eenheid).
 • Admin: Een gebruiker die binnen het systeem van WOSI kan komen en beheeractiviteiten kan uitvoeren.

Use Cases

De use cases zijn benoemd en gecategoriseerd ten opzichte van de objecten in het domeinmodel.

Klacht

Klacht registreren

Naam: registerKlacht
Samenvatting: De admin en gebruiker kunnen een klacht aanmaken in het systeem
Actoren:
 • Admin
 • Gebruiker
Precondities:
 • De admin moet geauthenticeerd
Stappenplan:
 • De gebruiker of admin vullen de gegevens in die gevraagd worden door het formulier.
 • Wanneer de gebruiker op een knop drukt, zullen de gegevens worden gecontroleerd. Hierbij wordt gekeken naar het banknummer, postcode en huisnummer voor authenticatie.
 • Wanneer de applicatie de ingevulde informatie goedkeurt, zal de klacht worden aangemaakt.
Uitzonderingen:
 • De authenticatie van banknummer, postcode en huisnummer mislukt. De klacht wordt niet aangemaakt.
Resultaat: De admin of gebruiker hebben een klacht aangemaakt.

Klacht bewerken

Naam: editKlacht
Samenvatting: De admin kan een klacht bewerken die in het systeem is opgeslagen.
Actoren:
 • Admin
Precondities:
 • Een klacht moet in het systeem staan
 • Admin moet zijn geauthenticeerd
Stappenplan:
 • De admin klikt op de edit-knop en krijgt een formulier te zien met daarin de gegevens van een klacht
 • De admin kan vervolgens de gegevens wijzigen waar nodig (behalve banknummer, postcode en huisnummer)
 • Wanneer het formulier wordt verstuurd zal de data worden gecontroleerd.
 • Wanneer de data goed wordt gekeurd, zal de data worden opgeslagen. De admin keert terug naar de klacht.
Uitzonderingen:
 • De ingevoerde data wordt niet goedgekeurd, omdat sommige waarden niet kloppen.
Resultaat: De klacht is door de admin gewijzigd.

Klacht tonen

Naam: viewKlacht
Samenvatting: Wanneer de admin op een klacht klikt, zal de data over deze klacht getoond worden.
Actoren:
 • Admin
Precondities: Er moeten klachten in het systeem zitten
Stappenplan:
 • De admin klikt op een klacht.
 • De klacht wordt getoond.
Uitzonderingen:
Resultaat: De klacht met de ingevoerde data wordt getoond

Toon klachtenoverzicht

Naam: listKlachten
Samenvatting: Lijst van klachten die in de database staat, wordt getoond. Hierbij kan verschil worden gemaakt tussen open en gesloten klachten.
Actoren:
 • Admin
Precondities: Er moeten klachten in het systeem zitten
Stappenplan:
 • Wanneer admin op open klachten of gesloten klachten klikt, wordt een lijst met klachten getoond.
Uitzonderingen:
Resultaat: Een lijst met open of gesloten klachten wordt getoond.

Klacht zoeken

Naam: searchKlacht
Samenvatting: De admin kan door middel van een formulier zoeken naar klachten.
Actoren:
 • Admin
Precondities: Er moeten klachten in het systeem zitten
Stappenplan:
 • De admin opent het zoekformulier.
 • De admin vult specificaties over een klacht die hij wil zoeken.
 • Wanneer het formulier wordt verstuurd zoekt de applicatie naar klachten.
 • De gevonden klachten worden getoond aan de admin.
Uitzonderingen: De ingevoerde data wordt niet goedgekeurd, omdat sommige waarden niet kloppen.
Resultaat: Wanneer er klachten gevonden worden zullen deze worden getoond aan de admin.

Klachtencategorie

Klachtencategorie toevoegen

Naam: addKlachtenCategorie
Samenvatting: De admin kan een klachtcategorie toevoegen aan de applicatie
Actoren:
 • Admin
Precondities:
 • De admin moet geauthenticeerd zijn
Stappenplan:
 • De admin vult het formulier in waarin een nieuwe klachtencategorie kan worden toegevoegd. Hierbij is ook aan te geven of het om een subcategorie gaat.
 • Wanneer de admin het formulier verstuurt, controleert de applicatie of de data die ingevuld is.
 • Wanneer de data goed wordt gekeurd door de applicatie zal
Uitzonderingen:
 • De ingevoerde data wordt niet geaccepteerd door de applicatie.
Resultaat: De applicatie heeft een nieuwe klachtencategorie

Klachtencategorie bewerken

Naam: editKlachtenCategorie
Samenvatting: De admin kan een klachtcategorie toevoegen aan de applicatie
Actoren:
 • Admin
Precondities:
 • De admin moet geauthenticeerd zijn
Stappenplan:
 • De admin vult het formulier in waarin een nieuwe klachtencategorie kan worden toegevoegd. Hierbij is ook aan te geven of het om een subcategorie gaat.
 • Wanneer de admin het formulier verstuurt, controleert de applicatie of de data die ingevuld is.
 • Wanneer de data goed wordt gekeurd door de applicatie zal
Uitzonderingen:
 • De ingevoerde data wordt niet geaccepteerd door de applicatie.
Resultaat: De applicatie heeft een nieuwe klachtencategorie

Klachtencategorie verwijderen

Naam: deleteKlachtenCategorie
Samenvatting: De admin kan een klachtcategorie verwijderen van de applicatie
Actoren:
 • Admin
Precondities:
 • De admin moet geauthenticeerd zijn
 • Klachten moeten in het systeem staan
Stappenplan:
 • De admin klikt op de link die de klachtencategorie verwijdert. Confirmatie zal vervolgens gevraagd worden.
 • Wanneer wordt geconfirmeerd zal de klachtencategorie verwijderd worden. Wanneer er subklachtencategorieen bij de te verwijderen categorie hoort, dan zullen deze subcategorieën apart worden neergezet, totdat ze aan een nieuwe categorie gekoppeld worden.
Uitzonderingen:
Resultaat: De applicatie heeft de klachtencategorie verwijderd.

Klachtencategorie tonen

Naam: viewKlachtenCategorie
Samenvatting: Lijst met alle klachtencategorieen worden getoond.
Actoren:
 • Admin
Precondities:
 • De admin moet geauthenticeerd zijn
 • Klachtencategorieen moeten in het systeem staan
Stappenplan:
 • De admin klikt op een klacht.
 • De klachtencategorie wordt getoond.
Uitzonderingen:
 • De ingevoerde data wordt niet geaccepteerd door de applicatie.
Resultaat: De klachtencategorie wordt getoond aan de admin.

Klachtencategorie-overzicht tonen

Naam: listKlachtenCategorie
Samenvatting: De admin kan een klachtcategorie verwijderen van de applicatie
Actoren:
 • Admin
Precondities:
 • De admin moet geauthenticeerd zijn
 • Klachten moeten in het systeem staan
Stappenplan:
 • Lijst met klachtencategorieen wordt getoond wanneer gebruiker klachtencategorie wordt geopend vanuit menu.
Uitzonderingen:
Resultaat: De lijst met klachtencategorieen wordt getoond.

Monteur

Monteur toevoegen


Naam: addMonteur
Samenvatting: De admin kan een monteur toevoegen aan de applicatie
Actoren:
 • Admin
Precondities:
 • De admin moet geauthenticeerd zijn
 • Een monteurtype moet gedefinieerd zijn
Stappenplan:
 • De admin voert een formulier in waarin een nieuwe monteur benoemd kan worden.
 • Wanneer het formulier wordt verstuurd controleert de applicatie of de ingevoerde data geldig is.
 • Wanneer data geldig wordt deze opgeslagen in de database.
Uitzonderingen:
 • De ingevoerde data wordt niet geaccepteerd door de applicatie.
Resultaat: De applicatie heeft een nieuwe monteur

Monteur bewerken

Naam: editMonteur
Samenvatting: De admin kan de data van een bestaande monteur wijzigen
Actoren:
 • Admin
Precondities:
 • De admin moet geauthenticeerd zijn
 • Monteur moet aanwezig zijn in database
Stappenplan:
 • De admin drukt op edit knop in bij die view van de monteur.
 • De admin wijzigt de data in een formulier en verzendt deze.
 • Wanneer de data wordt goedgekeurd, wordt de gewijzigde data ingevoerd in de database.
Uitzonderingen:
 • De ingevoerde data wordt niet geaccepteerd door de applicatie.
Resultaat: De data van een monteur is bewerkt en opgeslagen in de database.

Monteur verwijderen

Naam: deleteMonteur
Samenvatting: De admin kan een monteur verwijderen van de applicatie
Actoren:
 • Admin
Precondities:
 • De admin moet geauthenticeerd zijn
 • Een monteur moet in het systeem staan
Stappenplan:
 • De admin klikt op de link die de monteur verwijdert. Confirmatie zal vervolgens gevraagd worden.
 • Wanneer wordt geconfirmeerd zal de monteur verwijderd worden.
Uitzonderingen:
Resultaat: De monteur is verwijderd door de applicatie.

Monteur tonen

Naam: viewMonteur
Samenvatting: De applicatie toont de gegevens van een monteur
Actoren:
 • Admin
Precondities:
 • De admin moet geauthenticeerd zijn
 • Monteur moet in applicatie bestaan
Stappenplan:
 • De admin klikt op een klacht.
 • De monteur wordt getoond.
Uitzonderingen:
Resultaat: De applicatie toont informatie over een monteur

Monteuroverzicht


Naam: listMonteur
Samenvatting: De admin kan een lijst opvragen met daarin alle monteurs
Actoren:
 • Admin
Precondities:
 • De admin moet geauthenticeerd zijn
 • Monteurs moeten in het systeem staan
Stappenplan:
 • Lijst met monteurs wordt getoond wanneer de admin het monteuroverzicht wordt geopend vanuit menu.
Uitzonderingen:
Resultaat: De lijst met monteurs wordt getoond.

Monteur zoeken

Naam: searchMonteur
Samenvatting: De admin kan door middel van een formulier zoeken naar monteur.
Actoren:
 • Admin
Precondities: Er moeten klachten in het systeem zitten
Stappenplan:
 • De admin opent het zoekformulier.
 • De admin vult specificaties over een monteur die hij wil zoeken.
 • Wanneer het formulier wordt verstuurd zoekt de applicatie naar monteur.
 • De gevonden monteurs worden getoond aan de admin.
Uitzonderingen: De ingevoerde data wordt niet goedgekeurd, omdat sommige waarden niet kloppen.
Resultaat: Wanneer er monteurs gevonden worden zullen deze worden getoond aan de admin.

Monteurtype

Monteurtype toevoegen

Naam: addMonteurtype
Samenvatting: De admin kan een monteurtype toevoegen aan de applicatie
Actoren:
 • Admin
Precondities:
 • De admin moet geauthenticeerd zijn
Stappenplan:
 • De admin voert een formulier in waarin een nieuwe monteurtype ingevuld kan worden.
 • Wanneer het formulier wordt verstuurd controleert de applicatie of de ingevoerde data geldig is.
 • Wanneer data geldig wordt de monteurtype opgeslagen in de database.
Uitzonderingen:
 • De ingevoerde data wordt niet geaccepteerd door de applicatie.
Resultaat: De applicatie heeft een nieuwe monteurtype

Monteurtype bewerken

Naam: editMonteurtype
Samenvatting: De admin kan de data van een bestaande monteurtype wijzigen
Actoren:
 • Admin
Precondities:
 • De admin moet geauthenticeerd zijn
 • Monteur moet aanwezig zijn in database
Stappenplan:
 • De admin drukt op edit knop in bij die view van een monteurtype.
 • De admin wijzigt de data in een formulier en verzendt deze.
 • Wanneer de data wordt goedgekeurd, wordt de gewijzigde data ingevoerd in de database.
Uitzonderingen:
 • De ingevoerde data wordt niet geaccepteerd door de applicatie.
Resultaat: De monteurtype is gewijzigd door de applicatie.

Monteurtype verwijderen

Naam: deleteMonteurtype
Samenvatting: De admin kan een monteurtype verwijderen van de applicatie
Actoren:
 • Admin
Precondities:
 • De admin moet geauthenticeerd zijn
 • Een monteurtype moet in het systeem staan
Stappenplan:
 • De admin klikt op de link die de monteur verwijdert. Confirmatie zal vervolgens gevraagd worden.
 • Wanneer wordt geconfirmeerd zal de monteur verwijderd worden. Wanneer er monteurs aan een bepaald monteurtype zijn gekoppeld, zullen de monteurs niet verwijderd worden, maar wel het verwijderde monteurtype verliezen.
Uitzonderingen:
Resultaat: De monteurtype is verwijderd door de applicatie.

Monteurtype tonen

Naam: viewMonteurtype
Samenvatting: De applicatie toont de gegevens van een monteur
Actoren:
 • Admin
Precondities:
 • De admin moet geauthenticeerd zijn
 • Monteurtype moet in applicatie bestaan
Stappenplan:
 • De admin klikt op een klacht.
 • De monteur wordt getoond.
Uitzonderingen:
Resultaat: De applicatie heeft een nieuwe klachtencategorie

Monteurtype-overzicht

Naam: listMonteurtype
Samenvatting: De admin kan een lijst opvragen met daarin alle monteurtypes
Actoren:
 • Admin
Precondities:
 • De admin moet geauthenticeerd zijn
 • Klachten moeten in het systeem staan
Stappenplan:
 • Lijst met klachtencategorieen wordt getoond wanneer gebruiker klachtencategorie wordt geopend vanuit menu.
Uitzonderingen:
Resultaat: De lijst met monteurtypes wordt getoond.

Bedrijf

Bedrijf toevoegen

Naam: addBedrijf
Samenvatting: De admin kan een bedrijf toevoegen aan de applicatie
Actoren:
 • Admin
Precondities:
 • De admin moet geauthenticeerd zijn
Stappenplan:
 • De admin voert een formulier in waarin een nieuw bedrijf kan worden aangegeven.
 • Wanneer het formulier wordt verstuurd controleert de applicatie of de ingevoerde data geldig is.
 • Wanneer data geldig wordt het bedrijf opgeslagen in de database.
Uitzonderingen:
 • De ingevoerde data wordt niet geaccepteerd door de applicatie.
Resultaat: De applicatie heeft een nieuw bedrijf

Bedrijf bewerken

Naam: editBedrijf
Samenvatting: De admin kan de data van een bestaand bedrijf wijzigen
Actoren:
 • Admin
Precondities:
 • De admin moet geauthenticeerd zijn
 • Bedrijf moet aanwezig zijn in database
Stappenplan:
 • De admin drukt op edit knop in bij die view van een bedrijf.
 • De admin wijzigt de data in een formulier en verzendt deze.
 • Wanneer de data wordt goedgekeurd, wordt de gewijzigde data van een bedrijf ingevoerd in de database.
Uitzonderingen:
 • De ingevoerde data wordt niet geaccepteerd door de applicatie.
Resultaat: De applicatie heeft de data van een bedrijf gewijzigd.

Bedrijf verwijderen


Naam: deleteBedrijf
Samenvatting: De admin kan een bedrijf verwijderen van de applicatie
Actoren:
 • Admin
Precondities:
 • De admin moet geauthenticeerd zijn
 • Een bedrijf moet in het systeem staan
Stappenplan:
 • De admin klikt op de link die het bedrijf verwijdert. Confirmatie zal vervolgens gevraagd worden.
 • Wanneer wordt geconfirmeerd zal het bedrijf verwijderd worden. Wanneer er monteurs aan een bepaald bedrijf zijn gekoppeld, zullen de monteurs niet verwijder worden, maar niet bij een bedrijf horen.
Uitzonderingen:
Resultaat: Het bedrijf is verwijderd door de applicatie.

Bedrijf tonen

Naam: viewBedrijf
Samenvatting: De applicatie toont de gegevens van een bedrijf
Actoren:
 • Admin
 • Applicatie
Precondities:
 • De admin moet geauthenticeerd zijn
 • Bedrijf moet in applicatie bestaan
Stappenplan:
 • De admin klikt op een klacht.
 • Het bedrijf wordt getoond.
Uitzonderingen:
Resultaat: De applicatie toont informatie over het bedrijf

Bedrijvenoverzicht

Naam: listBedrijven
Samenvatting: De admin kan een lijst opvragen met daarin alle bedrijven
Actoren:
 • Admin
Precondities:
 • De admin moet geauthenticeerd zijn
 • Klachten moeten in het systeem staan
Stappenplan:
 • Lijst met bedrijven wordt getoond wanneer de admin klachtencategorie wordt geopend vanuit menu.
Uitzonderingen:
Resultaat: De lijst met monteurtypes wordt getoond.

Bedrijf zoeken

Naam: searchBedrijf
Samenvatting: De admin kan door middel van een formulier zoeken naar bedrijf.
Actoren:
 • Admin
Precondities: Er moeten bedrijven in het systeem zitten
Stappenplan:
 • De admin opent het zoekformulier.
 • De admin vult specificaties over een bedrijf (bedrijven) die hij wil zoeken.
 • Wanneer het formulier wordt verstuurd zoekt de applicatie naar bedrijven.
 • De gevonden bedrijven worden getoond aan de admin.
Uitzonderingen: De ingevoerde data wordt niet goedgekeurd, omdat sommige waarden niet kloppen.
Resultaat: Wanneer er bedrijven gevonden worden zullen deze worden getoond aan de admin.