Document:Functioneel Ontwerp Verkoop

From WOSI
Revision as of 12:44, 10 June 2008 by Afiege (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Functioneel Ontwerp Verkoopmodule
Datum 20070612
Fase Fase onafhankelijk
Versie 1.0
Status Definitief
Auteurs Sander Harrewijnen, Kateria Safar
Goedgekeurd door 0.2 - Jacob Brunekreef, 0.4 - Jasper Stroomer
Aangepast door


Samenvatting

Dit document beschrijft aan welke eisen de verkoop module moet voldoen. De module moet samenwerken met een centraal framework waar ook andere modules aan gekoppeld kunnen worden. De verkoop module heeft als doel het verkopen van woningen bij grote woningbouw corporaties te automatiseren/ondersteunen.

Framework – Module structuur

Omdat niet elke woningbouw corporatie hetzelfde is, zullen zij misschien niet alle functies van een compleet pakket gaan gebruiken. Om te voorkomen dat woningbouw corporaties iets in huis halen wat ze niet nodig hebben, wordt er volgens de framework – module structuur gewerkt.

De functies die elke module nodig heeft (bijvoorbeeld een inlogsysteem) worden ondergebracht in het framework, zodat elke losse module daar gebruik van kan maken. Taakspecifieke functies (bijvoorbeeld een VHE verkopen) zijn niet van toepassing op alle woningbouw corporaties, en worden daarom in aparte modules gezet. Één van deze modules is de verkoopmodule die in dit document beschreven wordt.

Verkoopmodule

De verkoopmodule bevat functionaliteiten voor het verkopen van VHE’s. Dit kan een complete woning zijn, maar ook een schuur of garagebox. De module moet echter ook voorzien in extra functionaliteiten die gerelateerd zijn aan het verkoopproces:

 • Taxatiegegevens.
 • Klein onderhoud.
 • Registratie van potentiële kopers.
 • Rapportages.
 • Berichtgeving van potentiële kopers.

Deze taken worden verder beschreven in modellen die later in dit document aan bod komen. In hoofdstuk 4 is een overzicht van de hoofdtaken terug te vinden. In de hoofdstukken daarna zijn de taken individueel uitgewerkt.

Gegevensstroom

Data Flow Diagram Verkoop (Grote Versie in bijlage)

Een DFD* maakt de gegevensstroom door de module zichtbaar. Het DFD geeft een schematische weergave van de verkoopmodule, en wat er tijdens het verkoopproces gebeurt.

 1. Er word begonnen met het opvragen van de VHE.
 2. De taxatiestatus wordt gecontroleerd. Als er geen taxatie gedaan is, een afgekeurde taxatie, of ongekeurde taxatiewaarde binnen komt mag het proces niet verder vervolgen.
 3. Als de taxatie goed is, word er een keuze gemaakt uit de geregistreerde potentiële kopers (Geïnteresseerden). Als er geen geïnteresseerden zijn, word het proces beëindigt.
 4. Wanneer er een koper gevonden is, kan er een contract aangemaakt worden, als de koper akkoord gaat, mag het proces verder.
 5. Als de VHE, Koper en het contract in orde zijn kunnen alle gegevens opgeslagen worden en kan het contract afgedrukt worden.
 6. De VHE is verkocht.

*DFD: Data Flow Diagram

Taakmodellen

Taakmodellen geven een grafische weergave van de stappen die genomen worden om een bepaalde taak te volbrengen. Het taakmodel van de verkoopmodule bevat de volgende hoofdtaken.

 • 1.0 VHE Verkopen
 • 2.0 Taxatiebeheer
 • 3.0 Bandbreedte bepalen
 • 4.0 Registratie geïnteresseerden
 • 5.0 Rapportagebeheer
 • 6.0 Onderhoudsbeheer

Deze taken zullen verder uitgewerkt worden met bijbehorende plannen.

Image:Taakmodel_Verkoop.png

Actoren

Elke taak heeft een of meer actoren. Een actor is een gebruiker of ander systeem dat toegang heeft tot de taak waaraan de actor is toegewezen. Bij elke taak staat aangegeven welke actoren er toegang hebben tot de taak. Voor een overzicht van alle actoren en taken is op Bijlage 2 een UseCase diagram te vinden waarin de relaties zijn aangegeven tussen de actoren en hun taken.

VHE Verkoop

Dit is de hoofdtaak van de module, het verkopen van een VHE. Het model geeft de stappen die genomen moeten worden om een VHE te verkopen weer. Een medewerker verkoop selecteert een VHE combineert deze met een koper om een contract te kunnen maken.

VHE Verkoop heeft geen subtaken.

Actoren die toegang hebben tot deze taak:

 • Medewerker verkoop

Model

Taakmodel VHE Verkoop

Plannen

1: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 – Medewerker maakt een contract aan zonder het uit te printen.

2: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 – Medewerker maakt een contract aan en print deze direct uit.

Extra eigenschappen

 • Taxatie moet goedgekeurd zijn voordat een VHE verkocht mag worden.
 • VHE’s die een afgekeurde/nog niet gekeurde taxatie hebben kunnen niet worden verkocht.

Taxatiebeheer

Deze taak zorgt voor de verwerking van taxatiegegevens die worden ingevoerd door een taxateur. De taxateur voert de gegevens in, waarna deze goedgekeurd moeten worden door een medewerker van de betreffende woningbouw corporatie.

Taxatiebeheer bevat de volgende subtaken:

 • Taxatiewaarde invoeren.
 • Taxatiewaarde wijzigen.
 • Taxatiewaarde goedkeuren.

Actoren die toegang hebben tot deze taak:

 • Taxateur.
  • Taxatiewaarde invoeren.
  • Taxatiewaarde wijzigen.
 • Medewerker Verkoop.
  • Taxatiewaarde invoeren.
  • Taxatiewaarde wijzigen.
  • [[Image:]]Taxatiewaarde goedkeuren.

Model

Taakmodel Taxatie

Plannen

(Geen)

Extra eigenschappen

 • Een goedgekeurde taxatie is 1 jaar geldig.
 • Een ongekeurde taxatie is 10 dagen geldig.
 • Elke subtaak dient apart uitgevoerd te worden in verband met toegangsrechten per taak. Zie usecase voor meer informatie. (2.1, 2.2 en 2.3 hebben dus geen vaste volgorde)

Bandbreedte bepalen

Bandbreedte bepaling wordt gedaan op complexen om te zien wat de spreiding van waarde is binnen een complex*. De berekening wordt gedaan door 2 woningen (vaak een hoekwoning en een tussenwoning) te nemen waarvan een taxatie gedaan wordt. Nadat de prijzen van beide woningen bekend zijn, kan aan de klant duidelijk gemaakt worden hoeveel een VHE binnen het complex ongeveer kost, zonder dat er een definitieve taxatie gedaan is.

Bandbreedte bepalen heeft geen subtaken.

Actoren met toegang tot deze taak:

 • Medewerker Verkoop.

*Complex: Meerdere gerelateerde VHE’s(Bijvoorbeeld een rijtjeshuis bestaande uit 10 VHE’s)

Model

Taakmodel Bandbreedte


Plannen

(Geen)

Extra eigenschappen

 • Eerste en Tweede VHE moeten zich beide in het zelfde complex bevinden.
 • Eerste en Tweede VHE moeten een goedgekeurde taxatie hebben.

Registratie geïnteresseerden

Om VHE’s te kunnen verkopen moeten er geïnteresseerden geregistreerd worden. Klanten kunnen zichzelf inschrijven voor een VHE, zodat ze op de hoogte gehouden kunnen worden van de status van de betreffende VHE. Een klant die staat ingeschreven voor een VHE maakt tevens kans om uitgekozen te worden als koper van de VHE. Mochten klanten geen interesse meer hebben in een bepaalde VHE, kunnen zei zichzelf weer uitschrijven.

Geïnteresseerden registratie heeft de volgende subtaken:

 • Registreren.
 • Inschrijven op VHE.
 • Uitschrijven bij VHE.

Actoren met toegang tot deze taak:

 • Klant.

Model

Subtaken bij Geïnteresseerden registratie:
Taakmodel Geintresseerden
Uitgewerkte subtaken:
Taakmodel geintresseerden
Taakmodel geintresseerden
Taakmodel geintresseerden

Plannen

(Geen)

Extra eigenschappen

 • Een klant mag zich op maximaal 3 woningen inschrijven.
 • Voordat een klant zich mag inschrijven moet hij/zij eerst registreren.

Rapportagebeheer

Door rapportages te maken kan er inzicht gekregen worden in hoe de verkoop gaat over een bepaalde tijd. Vooral management is geïnteresseerd in rapporten die laten zien hoe de stand van zaken is na bijvoorbeeld 1 maand verkopen.

Rapportagebeheer heeft de volgende subtaken:

 • Verkoopstatus bekijken.
 • Rapportage bekijken.
 • Rapportage afdrukken.

Actoren met toegang tot deze taak:

 • Management.
 • Medewerker Verkoop.

Model

Image:Taakmodel_Verkoop_50.png

Plannen

1: 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 – Alleen rapportage op het scherm.

2: 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 – Na het tonen van de rapportage op het scherm, rapportage ook afdrukken.

Extra eigenschappen

 • Taak 5.1: Hier wordt een VHE geselecteerd om daarvan alle gegevens te kunnen bekijken.
 • Taak 5.2.1: Type rapportage kan verschillend zijn. Door onvoldoende requirements is hier nog geen duidelijkheid in. Denk in ieder geval aan de volgende soorten:
  • Verkochte VHE’s.
  • Door klanten afgewezen VHE’s.
  • Aantal registraties.
 • Taak 5.2.2 en 5.3.2: Einddatum mag niet eerder zijn dan startdatum.

Onderhoudsbeheer

Voordat de verkoop plaatsvindt, word een VHE helemaal gecontroleerd op gebreken. Als tijdens deze controle kleinschalige problemen gevonden worden, worden deze bijgehouden in het onderhoudsbestand van de verkoopmodule. Het betreft hier dus alleen kleinschalig onderhoud aan bijvoorbeeld kranen, stopcontacten, etc.

Onderhoudsbeheer heeft de volgende subtaken:

 • Afspraak plannen.
 • Onderhoudslijst afdrukken.
 • Onderhoudsgegevens invoeren.

Actoren met toegang tot deze taak:

 • Medewerker Verkoop
  • Afspraak plannen.
  • Onderhoudslijst afdrukken.
  • Onderhoudsgegevens invoeren.
 • Monteur
  • Onderhoudslijst afdrukken.
  • Onderhoudsgegevens invoeren.

Model

Hoofdtaken:
Taakmodel Onderhoud
Uitgewerkte subtaken:
Taakmodel onderhoud
Taakmodel onderhoud
Taakmodel onderhoud

Plannen

 • 1: 6.2.1, 6.2.2 – Monteur/Medewerker verkoop drukt 1 afspraak af.
 • 2: 6.2.1, 6.2.3 – Monteur/Medewerker verkoop drukt alle afspraken af.

Extra eigenschappen

 • Taken worden apart uitgevoerd in verband met toegangsrechten van verschillende actoren. Zie usecase voor meer info. (6.1, 6.2 en 6,3 zijn dus geen vaste volgorde)
 • 6.1.2 Kan meer dan 1 taak omvatten.
 • 6.3.2 Aantal taken hangt af van aantal taken bij geselecteerde afspraak.

Gegevensmodel

Het gegevensmodel laat zien hoe de opgeslagen informatie aan elkaar gerelateerd is en waar het terecht komt. De weergave hieronder ligt nog niet definitief vast, omdat het team dat de uiteindelijke database ontwikkelt nog onderzoek doet naar hoe de verkoopmodule zijn gegevens opslaat in het uiteindelijke model.

De vakken representeren de tabellen die de informatie bewaren. De pijlen ertussen zijn de relaties tussen de tabellen. Ook tabelnamen zijn nog niet definitief. In het Technisch Ontwerp, wat gebaseerd word op dit document zal het uiteindelijke model terug te vinden zijn. Daar zullen ook de veldnamen die in elke tabel zitten bekend zijn.

Image:Gegevens_Model_Verkoop.png


Bijlage 1: Data Flow Diagram verkoopproces

Image:Data_Flow_Diagrap_Verkoop.png

Bijlage 2: UseCase diagram

Image:Use_Cases_Verkoop.png

Bijlage 3: Procesmodel verkoop

Deze afbeelding is een het procesmodel dat de woningbouw corporatie hanteert. Het functioneel ontwerp is hiervan afgeleid. Het procesmodel geeft alle stappen weer die nodig zijn om tot een verkoop te komen.

Image:Proces_Diagram_Verkoop.png