Document:Documenten op webdav

From WOSI
Revision as of 14:22, 10 June 2008 by Afiege (talk | contribs) (overgezet naar de wiki en vanaf daar gelinkt dus uit deze lijst.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Database Fase 1

Naam Omschrijving Datum
Project Initiatie Document - Datamodel Initiele planning & beschrijving van de activiteiten van het datamodel team 29 Mei 2006
Overdrachtsdocument Datamodel Beschrijft wat het team in deze fase heeft gedaan en wat nog gedaan moest worden. 7 Juni 2006

Database Fase 2 - Analyse Bestaande Databases

Naam Omschrijving Datum
Project Initiatie Document - Analyse Bestaande Databases Initiele planning & beschrijving van de activiteiten van het team 17 October 2006
Voortgangsrapportage 1 - Week 6 Beschrijving van de voortgang met het Adviesrapport - Analyse Bestaande Databases. 20 November 2006
Voortgangsrapportage 2 - Week 7 Beschrijving van de voortgang met het Adviesrapport - Analyse Bestaande Databases. 27 November 2006
Voortgangsrapportage 3 - Week 9 Beschrijving van de voortgang met het Adviesrapport - Analyse Bestaande Databases. 3 December 2006
Voortgangsrapportage 4 - Week 10 Beschrijving van de voortgang met het Adviesrapport - Analyse Bestaande Databases. 10 December 2006
Voortgangsrapportage 5 - Week 11 Beschrijving van de voortgang met het Adviesrapport - Analyse Bestaande Databases. 17 December 2006
Adviesrapport - Analyse Bestaande Databases Analyse van de databases van de verschillende corporaties. 15 Januari 2007
Projectverslag - Analyse Bestaande Databases(Eind Verslag) Toelichting op de behaalde resultaten tijdens deze fase 15 Januari 2007
Onderzoeksrapport - Analyse Bestaande Databases Detailbeschrijving van de onderzoeksresultaten. Naslagwerk en basis van het Adviesrapport 15 Januari 2007
Overdrachtsdocument - Analyse Bestaande Databases Beschrijft wat het team in deze fase heeft gedaan en wat nog gedaan moest worden. 15 Januari 2007

Database Fase 3

Naam Omschrijving Datum
Nieuw Databasemodel Beschrijving en motivatie van de nieuwe database. Bevat beschrijvingen van de verschillende versies van het model. 11 Juni 2007
Project Initiatie Document - Databaseontwikkeling Initiële planning & beschrijving van de activiteiten van het databaseontwikkel team 12 Juni 2007
Overdrachtsdocument Databaseontwikkeling Beschrijft wat het team in deze fase heeft gedaan en wat nog gedaan moest worden. 14 Juni 2007
Vergelijking Databases De verschillen en overeenkomsten van de verschillende databases worden besproken. 28 Augustus 2007
Analyse Oude Databases Document dat inzicht geeft in hoever fase 2 is gekomen met de analyse en de nieuwe informatie die tijdens fase 3 is verkregen. 28 Augustus 2007

Database Fase 4

Naam Omschrijving Datum
Standaard Document Beschrijving van de manier waarop de database ontwikkeling plaats vind. 17 December 2007
Adviesrapport Verschillende Databasesystemen Opzet voor een rapport waarin Database onafhankelijk ontwikkelen besproken wordt 2 Februari 2008
Overdrachtsdocument Databaseontwikkeling Beschrijft wat het team in deze fase heeft gedaan en wat nog gedaan moest worden. 26 Januari 2008

Database Fase 5

Naam Omschrijving Datum
Conceptueel Database Model Snapshot Snapshot van het conceptueel model uit de powerdesigner repository 19 Maart 2008

Database Fase onafhankelijk

Naam Omschrijving Datum
Nieuwe Database Concept Bestanden (Conceptueel) Werkbestanden van de nieuwe conceptuele database. Tot en met versie 1.3 15 Juni 2006
Database Analyse Onderzoeksopzet Beschrijft de manier waarop onderzoek naar de oude databases gedaan moet worden. 7 November 2006
Datamodel Empire (PDM) Fysiek Datamodel van de bestaande Empire Database. 21 December 2006
Datamodel SG-Tobias (PDM) Fysiek Datamodel van de bestaande SG-Tobias Database. 20 December 2006
Algemeen Database Concept Beschrijving van de problemen met een datamodel en verschillende databases bij de corporaties. 21 Januari 2007
Nieuwe Database Concept Concept versie van het nieuwe datamodel. 21 Januari 2007
Data Access Laag Klein rapport waarin mogelijke oplossingen voor het verschillende databases probleem worden besproken. 21 Januari 2007
Proces & Richtlijnen specificatie nieuwe database Proces beschrijving van de aanpak voor het ontwikkelen van een nieuw database model. 28 Januari 2007
Onderzoeksdocument Analyse van de resultaten uit de eerste fase, Uitleg van een open ontwikkel model (Java Community Proces) en Object Model Mapping uitleg. 30 Januari 2007

Framework Fase 3

Naam Omschrijving Datum
Project Initiatie Document Framework Initiële planning & beschrijving van de activiteiten van het framework team 17 Juni 2007

Framework Fase 4

Naam Omschrijving Datum
Project Initiatie Document Framework Initiële planning & beschrijving van de activiteiten van het framework team 19 December 2007
Overdrachtsdocument Framework Beschrijft wat het team in deze fase heeft gedaan en wat nog gedaan moest worden. 30 Januari 2008

Framework Fase Onafhankelijk

Naam Omschrijving Datum
Rechten gedeelte afbeeldingen Afbeeldingen van een mogelijke structuur voor rechten. (moeilijk te achterhalen wat dit is) 17 Juni 2007
Framework Documentatie Beschrijving van een wat oudere versie van het framework 13 Januari 2007
Configuratie Beschrijvingen Beschrijvingen van de verschillende configuratie bestanden en de functie de ze hebben. 24 Januari 2008
Technische Structuur Beschrijving van de verschillende onderdelen van het framework en locaties waar bepaalde implementaties te vinden zijn. 29 Januari 2008
Handleiding Modellen en mappings genereren Handleiding voor het genereren (reverse engineeren) van Hibernate mappings van het databasemodel in sql vorm. 31 Januari 2008

Module Algemeen Fase 4

Naam Omschrijving Datum
Project Initiatie Document Moduleteam Initiële planning & beschrijving van de activiteiten van het module team 7 December 2007
Notulen Corporatiebezoeken Registratie van het Module en Framework gedeelte van de bezoeken aan de woningcorporaties 20 December 2007
Overdrachtsdocument Moduleteam Beschrijft wat het team in deze fase heeft gedaan en wat nog gedaan moest worden. 1 Februari 2008

Module Klachtenregistratie Fase 1

Naam Omschrijving Datum
Project Initiatie Document Klachtenregistratie Initiële planning & beschrijving van de activiteiten van het klachtenregistratie team 12 Mei 2006

Module Klachtenregistratie Fase 2

Naam Omschrijving Datum
Project Initiatie Document Klachtenregistratie Initiële planning & beschrijving van de activiteiten van het klachtenregistratie team 24 November 2006
Voortgangsrapportage 1 - Week 3 Beschrijving van de voortgang met het Klachtenregistratiesysteem. 22 Oktober 2006
Voortgangsrapportage 2 - Week 4 Beschrijving van de voortgang met het Klachtenregistratiesysteem. 30 Oktober 2006
Voortgangsrapportage 3 - Week 6 Beschrijving van de voortgang met het Klachtenregistratiesysteem. 13 November 2006
Voortgangsrapportage 4 - Week 8 Beschrijving van de voortgang met het Klachtenregistratiesysteem. 27 November 2006
Voortgangsrapportage 5 - Week 10 Beschrijving van de voortgang met het Klachtenregistratiesysteem. 11 December 2006
Voortgangsrapportage 6 - Week 15 Beschrijving van de voortgang met het Klachtenregistratiesysteem. 8 Januari 2007
Eindverslag Klachtenregistratie Bevat de behaalde doelstellingen, de niet gehaalde onderdelen en gebeurtenissen. 15 Januari 2007
Overdrachtsdocument Klachtenregistratie Beschrijft wat het team in deze fase heeft gedaan en wat nog gedaan moest worden. 15 Januari 2007

Module Klachtenregistratie Fase 4

Naam Omschrijving Datum
Bronbestand Use Cases Klachtenregistratie Het Visio bestand met de use case modellen. 16 November 2007
Functioneel Ontwerp Klachtenregistratie Het concept functioneel ontwerp voor de klachtenregistratie 1 December 2007

Module Klachtenregistratie Fase Onafhankelijk

Naam Omschrijving Datum
Faseplan Onderzoeksfase Bevat de uitwerking van de onderzoeksfase van het projectteam. 21 Oktober 2006
Klachtenregistratie De huidige processen bij de woningcorporaties worden globaal beschreven en functionaliteiten worden benoemt. 13 Januari 2007
Klachtenregistratie Rotterdam Resultaten van een workshop met de woningcorporatie in Rotterdam. 13 Januari 2007
Technisch Ontwerp - Klachtenregistratiesysteem Concreet ontwerp voor een klachtenregistratie systeem. Het bevat een datamodel, een OO model en instructies over de oude ontwikkelstraat. 14 Januari 2007
Beschrijving Prototype ASP.NET Een beschrijving van het oude prototype in ASP.NET. 15 Januari 2007
Faseplan Ontwikkelingsfase Zo goed als identiek aan het faseplan onderzoeksfase allen de fase is veranderd. 26 Januari 2007

Module Verkoop Archief

Naam Omschrijving Datum
Procesbeschrijving - Verkoop aan zittende huurder Beschrijving van het verkoopproces bij woningcorporatie De Woonplaats (zittende huurders) 27 Mei 2005
Procesbeschrijving - Vrije verkoop woningen Beschrijving van het verkoopproces bij woningcorporatie De Woonplaats (vrije verkoop) 15 Juni 2005
Functioneel Ontwerp - Procesframework Funcioneel ontwerp voor een procesframework op basis van de informatie van de woningcorporaties. (Dynamische Proces inrichting) 6 Juni 2006
Procesframework Zelfde document als Functioneel Ontwerp - Procesframework 6 Juni 2006
Servatius Verkoopproces Conclusies Beschrijving van de knelpunten binnen het verkoopproces 22 Juni 2006
Servatius Verkoopproces Knelpunten Zelfde document als Servatius Verkoopproces Conclusies 22 Juni 2006
Servatius Verkoopproces Omschrijving Omschrijving van het verkoop proces bij Servatius 22 Juni 2006
Servatius Verkoopproces Procedure Verkoop proces procedure Servatius 22 Juni 2006
Servatius Verkoopproces Procesverslag Gedetailleerde uitwerking van het verkoop proces. 22 Juni 2006
Informatie Analyse Servatius (Maastricht) Beeld van de woningcorporatie de inrichting en de knelpunten. 13 Januari 2007
Procesbegeleiding Kort rapport over BPM. 13 Januari 2007
‘Verkoop Proces’ Software Requirements Specification Beschrijving van de requirements voor de eerste versie van de verkoop module. 16 Januari 2007

Module Verkoop Fase 1

Naam Omschrijving Datum
Plan Van Aanpak Beschrijving van de manier waarop het project aangepakt is. 11 Mei 2006
Overdrachtsdocument Verkoop Beschrijft wat het team in deze fase heeft gedaan en wat nog gedaan moest worden. 13 Januari 2007
Project Intiatie Document Verkoop Initiële planning & beschrijving van de activiteiten van het verkoop team 29 Januari 2007

Module Verkoop Fase 2

Naam Omschrijving Datum
Voortgangsrapportage 1 Beschrijving van de voortgang met het verkoopsysteem. 20 November 2006
Voortgangsrapportage 2 Beschrijving van de voortgang met het verkoopsysteem. 21 November 2006
Voortgangsrapportage 3 Beschrijving van de voortgang met het verkoopsysteem. 27 November 2006
Voortgangsrapportage 4 Beschrijving van de voortgang met het verkoopsysteem. 4 December 2006
Voortgangsrapportage 5 Beschrijving van de voortgang met het verkoopsysteem. 2 Januari 2007
Voortgangsrapportage 6 Beschrijving van de voortgang met het verkoopsysteem. 10 Januari 2007
Project Initiatie Document Verkoop Initiële planning & beschrijving van de activiteiten van het verkoop team 13 Januari 2007
Presentatie aan Servatius Presentatie aan Servatius (Maastricht) over procesbeschrijving 13 Januari 2007
Overdrachtsdocument Verkoop Beschrijft wat het team in deze fase heeft gedaan en wat nog gedaan moest worden. 29 Januari 2007

Module Verkoop Fase 3

Naam Omschrijving Datum
Agenda en Notulen Notulen van de vergadering. 6 Februari 2007
Agenda en Notulen Notulen van de vergadering. 13 Februari 2007
Agenda en Notulen Notulen van de vergadering. 17 Februari 2007
Agenda en Notulen Notulen van de vergadering. 20 Februari 2007
Onderzoek deployment mogelijkheden Haalbaarheidsonderzoek naar het framework 20 Februari 2007
Presentatie van de voortgang Voortgangspresentatie 23 Februari 2007
Project Initiatie Document Verkoop Initiële planning & beschrijving van de activiteiten van het verkoop team 12 Juni 2007
Overdrachtsdocument Verkoop Beschrijft wat het team in deze fase heeft gedaan en wat nog gedaan moest worden. 2 Juli 2007

Module Verkoop Fase 4

Naam Omschrijving Datum
Samenwerkingscontract Afspraken en plichten waar de teamleden zich in deze fase aan houden. 11 September 2007
Planning Planning voor deze fase. 4 Oktober 2007
Project Initiatie Document Verkoop Initiële planning & beschrijving van de activiteiten van het verkoop team 7 Oktober 2007
Module Verkoop Core Systeem Uitwerking van ideeën over een simpele en complexe versie van het verkoop systeem. 21 Januari 2008
Overdrachtsdocument Verkoop Beschrijft wat het team in deze fase heeft gedaan en wat nog gedaan moest worden. 1 Februari 2008