Document:Analyse Klachtenregistratie

From WOSI
Revision as of 12:03, 13 June 2008 by Schim (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Documentanalyse
Datum 6-11-2007
Fase [[Fase {{{fase}}}]]
Versie 1.0
Status Concept
Auteurs Arno Fiege
Goedgekeurd door
Aangepast door

Fase 1 Documenten

Project Initiatie Document Klachtenregistratie (Versie 1.0 | 12-05-2006)

Dit document bevat een opsomming van producten die het eerste project team zou gaan opleveren. De resultaten die zouden worden opgeleverd zijn nergens terug te vinden. Daardoor is dit document waardeloos voor ons. Als er wel resultaten waren geweest hadden ze hoogstwaarschijnlijk wel gebruikt kunnen worden.

Fase 2 Documenten

Project Initiatie Document Klachtenregistratie (Versie 1.0 | 24-11-2006)

Dit document bevat een verwijzing naar een document waarvan gezegd wordt dat het een functioneel ontwerp is (“de niet planmatige onderhoudsketen volgens KUBIS, een verkenning”). Op basis van dat document en wat andere informatie zijn uit dit document de beweegredenen en het verloop van het proces te halen.

Faseplan Onderzoeksfase (Versie 1.0 | 21-10-2006)

Dit document bevat de uitwerking van de onderzoeksfase van het projectteam. Deze informatie is voor ons doel niet van belang. Wel staan er een aantal dingen in die we wel belangrijk vinden. Dat zijn de ideeën ten opzichte van gebruiksvriendelijkheid en de ideeën over de functionaliteit van het prototype.

Voortgangsrapportage 1, 2, 3 en 6

De voortgangsdocumenten gedateerd op 20061020, 20061030, 20061113, 20070108 bevatten geen bruikbare informatie. Ze geven alleen een beeld over de voortgang van het vorige team.

Voortgangsrapportage 4 - Week 8 (Versie 1.0 | 27-11-2006)

Dit voortgangsdocument bevat naast de voortgangsinformatie wel extra informatie te bruikbaar zou kunnen zijn. Er wordt in dit document melding gemaakt van het feit dat het “functioneel ontwerp” (KUBIS) geen goede basis is voor het ontwikkelen van een klachtenregistratie.

Voortgangsrapportage 5 - Week 10 (Versie 1.0 | 11-12-2006 )

Ook in dit document staat enige extra informatie die voor ons van belang kan zijn. Het gaat hierbij om het feit dat het prototype geen bestaande ideeën van de woningcorporaties in zicht heeft. Het gaat hierbij dan om de informatie die de woningcorporaties al in hun huidige systemen op de website beschikbaar hadden.

Klachtenregistratie (Versie 1.0 | 13-01-2007)

Dit document is een document dat de nodige informatie bevat voor het klachtensysteem. In dit document wordt duidelijk hoe de huidige processen bij de woningcorporaties ongeveer verlopen en worden enkele aanbieders van bestaande systemen genoemd. Verder bevat het nog een klein beetje informatie over mogelijke functionaliteit.

Functioneel Ontwerp (Klachtenregistratie Rotterdam) (Versie 1.0 | 13-01-2007)

Dit document bevat de klachtenregistratie zoals die in Rotterdam is bedacht. Er worden in het document met een aantal geavanceerde termen gegooid waarvan de waarde niet geheel duidelijk is. Wel geeft dit document het beeld dat het systeem zo specifiek mogelijk moet zijn. Er moet een hoog detail niveau bereikt kunnen worden, Urgentie is belangrijk en Slimme suggesties door het systeem zijn interessant.

Technisch Ontwerp - Klachtenregistratiesysteem (Versie 1.0 | 14-01-2007)

Dit document bevat een concreet ontwerp voor een klachtenregistratie systeem. Het bevat een datamodel, een oo model en instructies over de oude ontwikkelstraat.

Beschrijving Prototype ASP.NET (Versie 1.0 | 15-01-2007)

Dit document bevat net zoals het zegt een beschrijving van het prototype in asp.net. Wellicht kan dit ter referentie dienen voor functionaliteit.

Faseplan Ontwikkelingsfase (Versie 1.0 | 26-01-2007)

Dit document is zo goed als identiek aan het faseplan onderzoeksfase. En bevat dus geen extra informatie.