Beoordeling

From WOSI
Revision as of 14:51, 10 June 2008 by Afiege (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Het Programma voor Fase 5

 • 18-06-2008 10:00 tot 12:00 Proces Gesprekken
  • Module
  • Framework
  • Database
  • Security/Beheer
 • 18-06-2008 15:00 tot zolang nodig Product Presentaties
  • Database
  • Module/Framework (Verkoop)
  • Klachtenregistratie
  • Rechten

Procesbeoordeling

Doel

Tijdens deze bijeenkomst gaat het team met Carla Bombeld een gesprek aan over de afgelopen fase binnen W.O.S.I. binnen hun team. Tijdens dit gesprek zal ieder teamlid de mogelijkheid krijgen zijn feedback te geven op zijn teamgenoten en zijn reflectieverslag toe te lichten. In totaal heeft ieder team één uur tot zijn beschikking voor het procesgesprek.

Inhoud

Van belang is dat ieder teamlid tijdens dit gesprek de volgende punten kort kan toelichten:

 • Leerdoelen en competenties waaraan hij/zij gewerkt heeft
 • Feedback op alle teamleden: sterke punten, zwakke punten, tips
 • Het aan mede teamleden gegeven cijfer

Input

Als input voor dit gesprek dient een reflectieverslag. Ieder teamlid vult individueel een reflectiedocument in.

Reflectieverslag

Beoordeling

Aan de hand van het gesprek zal Carla Bombeld tot een procescijfer komen voor ieder individueel teamlid. Van belang hierbij is het verloop van het gesprek en de informatie uit het reflectieverslag.

Techno en productbeoordeling

Doel

Tijdens deze presentaties die per team zullen worden gehouden presenteert ieder team de vorderingen die zij in de afgelopen fase binnen hun deelproject hebben bereikt. Het doel van de presentatie is om Jo Lahaye en Carla Bombeld een beeld te geven van wat er gepresteerd is en wat ieder teamlid daarvan geleerd heeft.

Inhoud

Belangrijke punten die in deze presentatie behandeld moeten worden zijn :

 • Welke verwachtingen had de klant bij aanvang van deze fase van het deelproject ?
 • Welke afspraken zijn er aan het begin van deze fase met de klant gemaakt ?
 • Zijn de gemaakte afspraken nagekomen, en op welke manier ?
 • Welke technieken zijn er gebruikt, en wat heb je hier zelf van geleerd ?

Input

Naast de presentatie die het team gezamenlijk dient voor te bereiden zijn er nog verschillende andere producten die als input dienen voor deze beoordelingsbijeenkomst. Zo zal er ook worden gekeken naar onder andere:

 • De overdrachtsdocumentatie (belangrijk)
 • De opgeleverde deelproducten *

Beoordeling

Jo Lahaye en Carla Bombeld hebben zowel tijdens als na de presentatie de gelegenheid om vragen te stellen aan het presenterende team of individuele teamleden. Aan de hand van de presentatie, antwoorden op gestelde vragen, en de opgeleverde producten en documentatie komen Jo Lahaye en Carla Bombeld tot twee teamcijfers. Jo Lahaye geeft het team een cijfer voor het product gezien vanuit het klantperspectief. Carla Bombeld geeft het team een cijfer voor de techniek.