Apache Tomcat

From WOSI
Revision as of 21:05, 9 February 2011 by Jkrijgsman (talk | contribs) (Installatie)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Het Apache Tomcat project is een implementatie van een Java web container. Een web container is een omgeving voor het uitvoeren van Java web componenten zoals Java Servlets en JSPs. Het zorgt onder andere voor security, concurrency, life-cycle management, transaction en deployment. Tomcat bevat een interne HTTP-server (webserver).

Installatie

Windows Linux (Ubuntu Hardy) Mac
  • Download Tomcat 6.0.x
  • Pak het zip-bestand uit naar je WOSI-map. (krijgt dan een apache-6.0.x map in de WOSI-map)
  • Download Tomcat 6.0.x
  • Pak het zip-bestand uit naar je WOSI-map. (krijgt dan een apache-6.0.x map in de WOSI-map)